Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sendit: En svensk spjutspets

1999-05-19 08:00

Microsofts köp av Sendit visar hur långt Sverige har kommit påmobiltelefoniområdet.

Förra veckan köpte världens största programvaruföretag,Microsoft, svenska Sendit för drygt en miljard kronor. Sendithar tagit fram ett program för mobiloperatörer som säljsglobalt.Affären är spännande ur flera perspektiv. För lilla Sendits delger den tillgång till hela Microsofts enormaförsäljningsapparat. För Microsoft är förvärvet en liten brickai en större strategi där bolaget förvärvar och inledersamarbeten med kommunikationsföretag i en rasade takt. Affärenär faktiskt också intressant för Ericsons del, som har ettstrategiskt samarbete med Sendit, men som samtidigt mer och merbörjar konkurrera med Microsoft på mobiltelefoniområdet.

Sverige i topp

Men kanske mest spännande är affären ur ett svenskt perspektiv.Microsofts köp av Sendit är ett kvitto på att Sverige ligger ivärldstopp inom mobiltelefoniområdet. Det kan mycket väl varabörjan på en trend där flera internationella jättar får uppögonen för ett flertal små, men spännande, svenskaspjutspetsföretag.Sendit har runt 100 anställda och omsatte 38 miljoner kronor ifjol. Priset på en miljard - cirka 40 procent över aktiekursen -kan tyckas högt, men det motiveras av att Sendit har blivitvärldsledande inom sin snabbväxande del av programvarumarknaden.

Potential

Bolaget har utvecklat ett system som säljs tillmobilteleoperatörer. Systemet gör att operatören kan ge sinaabonnenter tillgång till internet, i första hand möjligheten attsända och ta emot e-post via sina mobiltelefoner. Hittills harSendit ungefär tio kunder, exempelvis Europolitan och France Telecom.Men potentialen är enorm; det finns över 400 mobiloperatörer ivärlden. Mobiloperatörerna tvingas börja erbjuda den här typenav nya tjänster för att nå lönsamhet och behålla sina kunder itakt med att samtalspriserna pressas snabbt och kunderna blirmindre trogna sina operatörer. Det som också driver utvecklingenär att mobilnäten hela tiden utvecklas för att bättre klara avöverföring av stora mängder data.Sendits verksamhet i Stockholm ska fungera som en bas iMicrosofts forskning och utveckling kring mobiltelefoni, enligtbolagen. Men givetvis kommer Microsofts globala försäljnings-och marknadsföringsapparat att snabbt kunna öka försäljningen avSendits program. Särskilt viktigt är det sannolikt att lilla ochokända Sendit får en annan trovärdighet hos mobiloperatörernamed Microsoft som huvudägare.För Microsofts del är förvärvet av Sendit en liten pusselbit ien övergripande strategi där bolaget vill ha ett finger med ialla olika delar av marknaden för snabb överföring av data (detsom brukar kallas för bredbandsteknik), i synnerhet när detgäller internet. I snabb takt har Microsoft förvärvat och inlettsamarbeten med allt från kabel-TV-bolag till företag somutvecklar kommunikation från satelliter. Bara de senaste tvåveckorna har Microsoft, förutom Sendit-förvärvet, investerat iAT&T för sex miljarder dollar, köpt en del i ett engelsktkabel-TV-bolag och köpt en del i ett bolag som hjälper småkabel-TV-bolag att erbjuda internet till kunder.Syftet med den här strategin är flera. Mer bandbredd ökarbehovet av kraftfulla s.k. serverdatorer och därmed efterfråganav Microsofts operativsystem Windows NT. Men framför allt satsarMicrosoft på att bli dominerande på marknaden för dataprogramför små intelligenta kommunikationsprylar, som kabelboxar ochjust mobiltelefoner. Här sätter Microsoft stort hopp till ettannat operativsystem, Windows CE.

Hjälp för Wndows

Det är här som förvärvet av Sendit passar in i Microsoftsstrategi. Med Sendits program hos själva operatören ikombination med Windows CE hos användaren tror sig Microsoft hagoda möjligheter att bli slagkraftigt på mobiltelefoniområdet.Ericsson följer med största sannolikhet affären noga. Ericssonhar fungerat som en slags återförsäljare av Sendits programglobalt, på grund av sin nära relation med många av världensmobiloperatörer. Hur det blir med den saken nu återstår att se.Ericsson konkurrerar numera nämligen med Microsoft. Ericsson hartillsammans med Nokia, Motorola och engelska Psion bildatbolaget Symbian, som utvecklar ett operativsystem förhanddatorer, mobiltelefoner med mera. Det kommer att konkurreramed Microsofts Windows CE. Det har tidigare spekulerats i attEricsson eller Symbian skulle lägga ett bud på Sendit. Ettmotbud på Microsofts bud kan alltså inte uteslutas.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom