Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vikande resultat för Hifab

2015-02-25 08:14

Hifab Group redovisar ett resultat efter finansnetto på 2,1 miljoner kronor (6,8) för det fjärde kvartalet 2014.

Rörelseresultatet uppgick till 2,0 miljoner kronor (6,6).

Nettoresultatet blev 1,7 miljoner kronor (4,9). Resultatet per aktie blev 0,06 kronor (0,16).

Nettoomsättningen uppgick till 124 miljoner kronor (126).

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,40 kronor (0,20).

Bolaget uppger i delårsrapporten att det under 2014 rådde en lägre effektivitet i basaffären som påverkades dels av hög personalomsättning och dels av projektförluster under året.

"De senaste två åren har marknadens efterfrågan på projektledare ökat rejält och det är ont om rätt resurser. Ytterligare fokus ligger därför nu på aktiviteter som minskar rörligheten av personal. En annan bidragande orsak är projektförluster under året. Vi drabbades av en kund som gick i konkurs samt uppdrag på fastpris som inte varit tillräckligt tydliga i sin omfattning", skriver bolaget i rapporten.

Bolaget ser försiktigt positivt på 2015 och siktar på att växa främst inom storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

"Marknaden ser vi som inför 2014 som försiktigt positiv för vår del. Vår stora utmaning är och kommer fortsatt vara att behålla och rekrytera medarbetare samt att fortsätta vår utveckling att ta uppdrag där vi tar ett större juridiskt och ekonomiskt ansvar i våra projekt i form av Hifab Total", uppger bolaget.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom