D-aktie

Betyder egentligen endast att aktieslaget har beteckningen ”D” till skillnad från A-, B-, och C-aktier. I praktiken har D-aktieslaget kommit att reserveras för aktier som har en begränsad fast utdelning. Hur stor andel, regleras i bolagsordningen. D-aktier fungerar på ett liknande vis som preferensaktier och har alltmer kommit att ersätta dessa. Viktiga skillnader är att utebliven utdelning inte ackumuleras med ränta för D-aktier och att de sällan har villkor om inlösen som preferensaktier. D-aktier används främst av fastighetsbolag som till exempel Sagax. Mer om vilka preferens- och D-aktier som ger bäst direktavkastning just nu finns på Pref-guiden.

Tillbaka till Börsguiden