Carnegie: Då sänks ränteavdraget

2016-02-09 09:58 Ola Söderlind
Foto: All over press

Den politiska striden om bostadsskatternas framtid har precis inletts. Enligt Carnegie Privatbank lär det dröja till tidigast 2019 innan det kan bli tal om någon sänkning av det omdiskuterade ränteavdraget.

Måndagen den 1 februari inledde alla riksdagspartier, minus Sverigedemokraterna, samtal om bostadspolitiken. Målet är att skapa en gemensam bostadsreform för att tillgodose behovet av nya bostäder, som Boverket uppskattar till 700 000 stycken.

I dagsläget står partierna långt från varandra. Moderaterna vill bland annat se över hyresregleringen och sänka reavinstskatten, även känd som flyttskatten. Socialdemokraterna vägrar å sin sida att röra reavinstskatten som drar in cirka 25 miljarder årligen till statskassan.

- Det skulle vara en väldigt dyr form, och vi behöver pengar till skolan och äldreomsorgen, sade finansminister Magdalena Andersson i SVT:s Agenda på söndagen.

Vänsterpartiet vill sänka ränteavdraget från 30 till 25 procent och ta bort avdragen helt för personer som har räntekostnader på över 100 000 kronor per år. Centerpartiet vill i likhet med Moderaterna göra hyrorna mer marknadsanpassade och sänka reavinstskatten. I motsats till Moderaterna och Kristdemokraterna vill dock Centern, precis som övriga partier, trappa ner ränteavdraget.

Enligt Carnegie Privatbank är det troligaste scenariot en gradvis utfasning av ränteavdraget som kompenseras av andra skattelättnader. Det kan bland annat innebära en sänkning av marginalskatten eller reavinstskatten. Det viktiga är att inte försämra hushållens ekonomi så att det slår mot konsumtionen som bär upp tillväxten.

Banken bedömer att förändringarna av bostadsskatterna aviseras under innevarande mandatperiod och att förslaget träder i kraft först i januari 2019, alltså efter valet 2018. Enligt analysen vill Magdalena Andersson inte sänka ränteavdraget utan stöd från det största oppositionspartiet - Moderaterna - och därigenom riskera att förlora väljare. 

- Härigenom urholkas inte hushållens köpkraft under valåret vilket passar Socialdemokraternas intressen samtidigt som Moderaterna dukar av en svår fråga inför ett möjligt maktövertagande 2018, säger Henrik von Sydow, jurist och omvärldsstrateg på Carnegie Privatbank.

Ola Söderlind

Premiumnyheter

Aktuellt inom