Om erbjudandet

Erbjudande 40 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 55%
Börsvärde efter notering 96 Mkr
Teckningskurs 10.5 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-24
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 22 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 5.4 Mkr (13.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor SKMG
Övriga rådgivare Markets & Corporate Law, Nordic Issuing

Bolagsfakta vid notering

Bolag Diagonal Bio
VD Jack Egelund-Madsen
Styrelseordförande Eva Nilsagård
Omsättning -
Antal anställda 5
Börsvärde efter notering 96 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.35 miljoner aktier (36.6%)
Antal aktier efter notering 9.15 miljoner
Hemsida diagonalbio.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Kushagr Punyani 19.8 Mkr 20.6%
Andreas Nyberg 9 Mkr 9.3%
Acantor Holding 5.6 Mkr 5.8%
Polynom Investment 5.3 Mkr 5.5%
Bengt Andersson 4 Mkr 4.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Polynom Investment 2.2 Mkr 5.5%
Peter Nilsson 1.3 Mkr 3.3%
Michael Hall 1 Mkr 2.5%
Bengt Andersson 0.8 Mkr 2%
Paginera Invest 0.8 Mkr 2%
Med flera
Totalt åtagande: 22 Mkr 54.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.