Om erbjudandet

Erbjudande 59 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 190 Mkr
Teckningskurs 7.8 NOK (6 TO1 och 7 TO2 per 10 aktier)
Sista teckningsdag 2021-09-13
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 47 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 5.3 Mkr (9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Shark Communication, Wiersholm, DNB

Bolagsfakta vid notering

Bolag Genetic Analysis
VD Ronny Hermansen
Styrelseordförande Kathryn M. Baker
Omsättning 8 Mkr
Antal anställda 21
Börsvärde efter notering 190 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.16 miljoner aktier (0.7%)
Antal aktier efter notering 24.92 miljoner
Hemsida www.genetic-analysis.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum Tilläggsdokument

Storägare

Ägare Innehav Andel
Bio-Rad 40.5 Mkr 21.3%
Nordnet Bank (för kunders räkning) 12.2 Mkr 6.4%
SEB (för kunders räkning) 10.9 Mkr 5.7%
Negma Group 8.8 Mkr 4.6%
Norsk Innovationskapital 6.3 Mkr 3.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Negma Group 8.8 Mkr 15%
Bio Rad Luxembourg 4.1 Mkr 6.9%
Ej namngivna 34.2 Mkr 58%
Totalt åtagande: 47.3 Mkr 80.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.