Dubbla flaggor inför Genetic Analysis notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Genetic Analysis inför noteringen på Spotlight och hittat två flaggor.
IPO

Den första oktober noteras diagnostikbolaget Genetic Analysis på Spotlight. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat två flaggor, en för lång väntetid och en för bristfällig information.

Vad gäller den första flaggan, för lång väntetid, innebär det extra risker att teckna IPO:er och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Affärsvärlden varningsflagg för de IPO:er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Genetic Analysis-aktien börjas handla 18 dagar efter sista anmälningsdag.

Genetic Analysis
Lista Spotlight
Storleksklass Småbolag
Börsvärde efter noteringen 190 Mkr
Sista teckningsdag 2021-09-13
Första handelsdag 2021-10-01

När det kommer till den andra flaggan, för bristfällig information, namnges bara de två största teckningsåtagarna i prospektet. Då de står för knappt 30% betyder det att vi inte vet vilka som står bakom övriga 70%. Det framgår också av prospektet att ledningen lämnat teckningsåtagande men det framgår inte vilka ledningspersoner det rör sig om och inte heller för hur stora belopp.

IPO-guiden nämner även, under rubriken CV med plumpar, att bolagets CFO har varit ledamot i ett bolag som försattes i konkurs i slutet av 2020. Affärsvärldens IPO-guide brukar dock inte hissa flaggor vid enstaka konkurser och även i detta fall avstår IPO-guiden från att hissa en flagga.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL GENETIC ANALYSIS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är måndag den 13 september och teckningskursen är 7,80 norska kronor (6 TO1 och 7 TO2 per 10 aktier).

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Affärsvärldens analys
Söder Sportfiske Teckningstid pågår First North 2021-09-07 2021-09-09 Läs här
CS Medica Teckningstid pågår Spotlight 2021-08-31 2021-09-14 Läs här
Kiliaro Teckningstid pågår First North 2021-09-06 2021-09-17 Läs här
Aprendere Skolor Teckningstid pågår First North 2021-09-13 2021-09-28
Genetic Analysis Teckningstid pågår Spotlight 2021-09-13 2021-10-01 Läs här