Genetic Analysis kartlägger tarmfloran för framgångsrik behandling

Genetic Analysis diagnostiska metoder skapar bättre förutsättningar att kartlägga tarmens mikrobiota för framgångsrik behandling, inklusive läkemedelsrespons för individanpassad behandling. Nu gör bolaget börsintroduktion på Spotlight Stock Market.

Genom att introducera så kallad rutindiagnostik på mikrobiota är Genetic Analysis pionjärer i sin bransch. Bolaget har utvecklat GA-map®-plattformen, som för närvarande är det enda patenterade och CE-märkta rutindiagnostiska verktyget för mikrobiota på marknaden. Bolaget grundades redan 2008 och kan därmed kalla sig för seniorer i detta nya men desto mer aktuella fält.

– Genom vår plattform kan vi selektera och söka efter specifika typer av bakterier och virus i tarmfloran i stället för att, som det ser ut i de flesta fall idag, ta prover som ger alldeles för mycket information. Den här typen av systematisk diagnostisering karaktäriseras av att den ger en mycket större träffsäkerhet. I det stora hela ligger vår mission i att hjälpa patienter att få den rätta behandlingen då framgångsrik sjukdomsbehandling grundar sig i framgångsrik diagnostisering, säger Ronny Hermansen, CEO, Genetic Analysis.

– Vi är de första i världen som har standardiserat just metoden kring mikrobiota diagnostik. Det vi ser som mest spännande är att vi har potential att bygga många olika tester inom otroligt många olika områden. Bakterier och virus i tarmen kan berätta mycket om en människas välmående då mycket är kopplat till just tarmfloran. Vi vet redan nu att vi kommer att kunna jobba effektivt med sjukdomar som diabetes och parkinson. Ny forskning visar också att mikrobiota och mikrobiotaprofilering kan vara fördelaktigt vid cancerbehandling eftersom cancerbehandlingen fungerar bättre vid stark och hälsosam tarmflora, säger Anita Patel Jusnes, CCO, Genetic Analysis.

Marknaden för bolaget är stor. De senaste årens forskning har placerat det mänskliga mikrobiomet som en viktig del av vårt välbefinnande, samtidigt kopplas en väsentlig mängd sjukdomar till obalans i tarmflorans sammansättning. Genetic Analysis nuvarande verksamhet är inriktad mot molekylära laboratorier i EU och USA för rutinapplikationer och kliniska prövningar men bolaget ser stora möjligheter både hos konsumenter, sjukhus och laboratorier. Framgent kommer bolaget att lägga fokus på kommersialisering.

– Vi genomför nu en tillväxtplan för att öka intäkterna och ytterligare kommersialisera våra produkter inom EU, USA och Asien. Vi kommer jobba vidare med utveckling av våra produkter inom de tarmrelaterade sjukdomarna IBS och IBD. Inom IBD samarbetar vi i ett framgångsrikt projekt tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi är stolta över att göra börsintroduktion i Sverige då vi anser att det här finns en marknad som förstår det fält vi är verksamma inom. Vi ser det både på investorsidan och genom bolag som till exempel BioGaia och Probi som är verksamma och kommer från Sverige, säger Ronny Hermansen, CEO, Genetic Analysis.

Under COVID-19 pandemin tog Genetic Analysis tillvara på kunskapen i bolaget och skapade ett test for att identifiera COVID-19 i tarmen. En testform som ännu inte fått spridning i Europa men som det talas allt mer om i länder som exempelvis Kina. Det har nämligen visat sig att mer än 50% av dem som drabbas av COVID-19 får infektionen också i tarmarna och där är infektionen smittsam betydligt längre än hos dem där den inte nått dit. Läs mer om Genetic Analysis här.

Teckningstid: 30 augusti – 13 september..
Teckningskurs: 78,00 NOK per unit (motsvarande 7,80 NOK per aktie).
Minsta teckningspost: 70 units (motsvarande 5 460 NOK).
Värdering: Cirka 134 MNOK.
Emissionsvolym: Cirka 60 MNOK.
Marknadsplats: Spotlight Stock Market.
Första dag för handel: Prel. 1 oktober 2021.