Om erbjudandet

Erbjudande 21 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 51%
Börsvärde efter notering 58 Mkr
Teckningskurs 6.6 SEK (1 TO per 2 aktier)
Sista teckningsdag 2021-09-06
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 11 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 3.1 Mkr (15.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor SKMG
Övriga rådgivare Markets & Corporate Law, Nordic Issuing

Bolagsfakta vid notering

Bolag Kiliaro
VD Elie Komo
Styrelseordförande Peter Werme
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 6
Börsvärde efter notering 58 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.16 miljoner aktier (35.7%)
Antal aktier efter notering 8.86 miljoner
Hemsida kiliaro.com/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
First Venture 15.6 Mkr 26.7%
Arian Bahrami (privat och via bolag) 4 Mkr 6.9%
Amir Shariat 3.2 Mkr 5.5%
Andreas Andersen 3.2 Mkr 5.5%
Jonas Samuelsson 3.2 Mkr 5.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
First Venture 2.8 Mkr 13.5%
Johan Beijar via bolag 0.2 Mkr 1.1%
Henrik Tisell 0.2 Mkr 0.7%
Elie Komo privat + via bolag 0.1 Mkr 0.7%
Totalt åtagande: 10.5 Mkr 50.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.