En social app som vänder på begreppen – Kiliaro utmanar jättarna

Att dela bilder med nära och kära har blivit allt vanligare. Det unga techbolaget Kiliaro har utvecklat en plattform som gör det möjligt att dela content med oförändrad hög upplösning i minicommunities. Nu introduceras bolaget på Nasdaq First North.
Kiliaro

Kiliaro grundades med tanken om att skapa ett levande men tryggt bildgalleri där bilderna ägs av innehavaren och endast delas i mindre kretsar med dem man själv väljer, i ett minicommunity. Elie Komo är VD för bolaget. Med sin utbildning som civilingenjör inom industriell ekonomi från KTH och ett antal ledarroller inom allt från scale-ups till storbolag, blev han direkt intresserad när han hörde talas om Kiliaro och fick erbjudande att stiga på VD-posten.

– När jag tittar på att börja jobba med bolag letar jag alltid efter tre specifika ting. Finns en ledig plats på marknaden? Är lösningen logisk? Och är det en lönsam affärsidé? Kiliaro checkar av alla tre. Vi lever i en värld där foto- och videodelning har blivit allt vanligare men den stora frågan är om alla verkligen vill dela i offentliga forum där plattformarna äger bilderna som delas, samt tappa kontrollen över dina minnen. Kiliaro möjliggör högupplöst bilddelning som enbart delas till de kontakter du som användare själv väljer. Kiliaro kommer aldrig heller att inneha äganderätt över de bilder du delar, vilket många av aktörerna på marknaden idag har, säger Elie Komo, VD.

Det talas alltmer om våra liv på sociala medier och hur vi delar med oss. En påtaglig trend visar att internetanvändare idag börjar bli trötta på att se en polerad fasad och strävar efter ett mer autentiskt förhållningssätt. Kort sagt kan man säga att en önskan om att vara mer privat växer sig starkare bland användarna. Här kommer Kiliaro som en del av lösningen.

– Vi har byggt vår plattform under flera års tid. Nu känner vi oss redo att kliva in på marknaden. Vi gör denna börsintroduktion för att kunna förstärka organisationen på både teknik- och säljsidan. Dessutom fortsätter vi bygga vidare på vår tekniska roadmap med de många spännande funktioner som vi planerar att utveckla, som till exempelvis automatisk bilddelning. Vi finns i Sverige idag men jobbar just nu för en expansion utanför Sveriges gränser och då först i Skandinavien och sedan över Europa. Något vi är mycket stolta över är att vi också har byggt vår egen molnarkitektur, samt att vi äger våra egna servrar. Idag har vi servrarna i Stockholm hos Bahnhof. Det är viktigt för oss att våra kunder får veta vart deras bilder lagras, säger Elie Komo, VD.

Hur skulle du säga att marknaden för den här typen av tjänster ser ut?
– Vi har en unik position på marknaden. Tittar man på vad som finns på marknaden för att hantera bildgallerier idag så får man gå till plattformar som Instagram och TikTok för att hitta något motsvarande. Även om du har stängd profil så är det på sätt och vis publikt ändå då plattformen äger det du laddar upp. Dessa plattformar är heller inte gjorda för att strukturera bildgallerier. Tittar man på den privata delen av den här axeln hittar vi appar som WhatsApp och Messenger, vilka i sin tur är gjorda för att chatta. Att erbjuda en tjänst som hanterar foto och video privat är den tydliga position vi har bestämt oss för att ta, säger Elie Komo, VD.

Andra spännande funktioner som bolaget kommer att implementera är möjligheten till event sharing, bilddelning mellan gäster på exempelvis fester, bröllop, sportaktiviteter, konserter och andra event. Utöver detta erbjuder bolaget obegränsad molnlagring till ett pris lägre än övriga aktörer på marknaden. Läs mer om Kiliaro här.

Teckningstid: 23 augusti – 6 september 2021.
Teckningskurs: 26,40 SEK per unit (motsvarande 6,60 SEK per aktie).
Minsta teckningspost: 220 units (motsvarande 5 808 SEK).
Värdering: Cirka 37,7 MSEK.
Emissionsvolym: Cirka 20,7 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i september 2022 uppgår emissionsvolymen till ytterligare högst cirka 10,4 MSEK.
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market.
Första dag för handel: 17 september 2021.