Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sluta bygg nya dyra bostäder

2017-06-07 22:00

Om boräntan låg på 5 procent i stället för på dagens runt 1,5 procent så skulle många tvingas inse sina ekonomiska begränsningar och anpassa sin efterfrågan på boendet till det.

KRÖNIKA. Bostadsfrågan har under lång tid varit ett återkommande samtalsämne såväl i ­privata sammanhang som på jobbet. Det är förståeligt med tanke på att ­priserna på våra bostäder och därmed också hushållens skulder har skenat iväg. Men anmärkningsvärt är att många tycks tro att vi har bostadsbrist. För att få ner priserna bör man bygga mer och det snabbt.

Min bedömning är att vi varken kan eller behöver öka takten i byggandet.

Vi behöver inte öka takten i byggandet av hyresrätter, då hyran i nyproduktionen ofta är mycket hög. Inte heller behöver vi öka byggandet av dyrare bostadsrätter. Den marknaden börjar bli mättad, även i orter som växt kraftigt. Tvärtom kan vi inom kort stå med en överproduktion av bostäder inom vissa segment och därmed riskera negativa effekter på prisbildningen.

Det vi behöver göra nu är att bygga annat, såsom förskolor, skolor, äldrevård men också enklare typer av bostäder. Boenden som ung­domar och låg- och medelinkomsttagare har råd med.

När jag reser ute i landet och träffar kommun­politiker berättar de gärna om sina ambitioner och om hur många fler invånare de planerar att bli inom 10–15 år. Samtidigt är de snabba med att dra slutsatsen att då behövs det så här många fler bostäder. Men alla kommuner kan inte växa, om vi inte utgår ifrån ökad invandring. Frågan blir då om de som flyttar in har råd att ­betala för de bostäder som finns tillgängliga. ­Priser och regelverk gör det svårt för den som inte har stora kapitalvinster med sig i bagaget att köpa en bostad i storstäder eller universitetsstäder. Nyanlända har inte en chans.

Det är olyckligt på många vis, men framför allt är det en samhällsekonomisk förlust, då många företag därmed kan berövas möjligheten att få tillgång till kompetent personal. Detta sam­tidigt som brist på kompetens är det som ­före- tagen anger som det största hindret för tillväxt.

Det är hushållens ekonomi som avgör vad de har råd att betala för sitt boende. Räntan spelar en stor roll för kostnadsbilden. Den extremt låga räntan vi har i dag är ett viktigt skäl till att många pratar om brist på bostäder. Allt fler kan ta lån och vara med att trissa upp priserna på bostäder i attraktiva lägen. Om boräntan låg på 5 procent i stället för på dagens runt 1,5 procent så skulle många tvingas inse sina ekonomiska begränsningar och anpassa sin efterfrågan på boendet till det. Acceptera en lägre standard, flytta längre ut från stadskärnan och så vidare.

Man ska vara försiktig med att dra slutsatser som baseras på jämförelser med andra länder, då system och regelverk ofta är mycket olika.

Det vi vet från historien är emellertid att när man bygger mycket under en längre tid, stramar åt regelverken för skuldsättning och begränsar invandringen, vilket vi gjort i Sverige, är risken stor att det påverkar prisbildningen. Att i den miljön fortsätta att kräva att det byggs mer kan sluta illa.

Förutom att vi behöver bygga andra sorters ­bostäder har vi även behov av regelförändringar när det gäller vad och var man får bygga och av ny infrastruktur. Vi behöver också en bred översyn av skattesystemet och av markanvisningar, inte minst i snabbväxande regioner. Det är politikernas planhalva.

Om vi inte löser de här problemen tvingar vi inte minst unga människor att ta på sig en alltför stor skuldbörda i ett tidigt skede i livet. Det är inte rimligt och framför allt är det inte ansvarsfullt samhällspolitiskt. Generationsfrågan är en fråga vi måste diskutera.

Ännu en bostadsmyt

Trångbodda – nej i Sverige bor vi 1,8 personer per hushåll. Klart lägst i EU där snittet är 2,3 personer per bostad.

Annika Winsth

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet