Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Decentraliseringens värde

2019-11-06 21:45

Om Sandvik går bra eller dåligt beror på utfallet i de 20 divisionerna och där har divisionschefen det fulla ansvaret. Årets ledare, Sandviks avgående vd Björn Rosengren, tonar i intervjun på sidan 24 ned sin egen roll i framgångarna för verkstadskoncernen sedan han tog över i november 2015.

Hela poängen med decentralisering är ju också att flytta beslut och ansvar nedåt i organisationen där kunskapen om vad som ska göras är bäst och där man har störst möjlighet att agera snabbt. Vd får då en annan uppgift, Björn Rosengren beskriver den själv som att se till att det finns en arbetsmiljö som det går att prestera i, att säkerställa att alla enheterna har fullt ansvar för sina affärer.

Inte desto mindre har Rosengren förstås varit en viktig drivkraft i decentraliseringen av Sandvik, en process som starkt bidragit till att bolagets börsvärde i dag är det dubbla jämfört med när han tillträdde 2015. Exakt hur mycket som är organisationsförändring, marknad, konjunktur och annat är förstås omöjligt att säga. Rosengrens egen bedömning är att mer än hälften av värdeökningen är resultatet av decentraliseringen – vilket skulle betyda ett värde på mer än 55 miljarder kronor.

Frågan är nu om Rosengren kan göra samma resa med ABB. En sak är i alla fall säker – förväntningarna är enorma.

Schlingmann i podden

Missa inte Bokpoddens senaste med den oroliga optimisten Per Schlingmann.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom