Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

5g-kryddad operatör

2019-10-23 18:00

Tele 2 levererar ett stabilt resultat för tredje kvartalet och ligger i fas för att nå sina mål för 2019. Nästa år kan bli spännande när operatören åter siktar på tillväxt – och därtill finns möjligheten till en eventuell 5g-lansering.

KÖP Den nordiska telekomoperatören Tele 2 med Kinnevik som huvudägare har gått från uppstickare och rebell till en pålitlig pengamaskin. Köpet av Com Hem som nu till stor del integrerat har ytterligare stärkt Tele 2 på konsumentmarknaden i främst Sverige och Norden.

Operatören har länge varit en kelgris bland investerare och rapporten för tredje kvartalet gjorde ingen besviken. Tillväxten är visserligen i det närmaste noll, men var ändå lite bättre än väntat. På lönsamheten ökade bolagets justerade resultatmått organisk underliggande ebitda med 5 procent totalt samt med 4 procent i Sverige.

För helåret står Tele 2 fast vid sin prognos om oförändrade tjänsteintäkter samt en medelhög ensiffrig procentuell ökning av underliggande ebitda. Allt pekar också mot att bolaget når, och kanske överträffar, den prognosen. Investeringarna för 2019 blir lägre än tidigare planerat samtidigt som kostnadssynergierna från köpet av Com Hem realiseras i snabbare takt än väntat. De senare väntas uppgå till 750 miljoner kronor på årsbasis vid slutet av 2019.

Guidningen på medellång sikt ligger också kvar oförändrad. Här handlar det om låg ensiffrig tillväxt i intäkterna medan ebitda ska växa med medelhöga ensiffriga procenttal. Stigande lönsamhet, alltså. I kombination med starka kassaflöden, bra utdelningar och en bransch relativt skyddad från konjunktursvängningar gör det aktien intressant.

Med början i nästa år kan Tele 2 dock bli lite mer spännande. Främst för att de tillväxtinitiativ som arbetats fram i år, i form av intäktssynergier från köpet av Com Hem, kan börja bära frukt. Hittills har det främst rört sig om kostnadssynergier.

Tele 2 har historiskt visat sig duktiga på att förstå och bearbeta konsumentmarknaden, och bolagets egen prognos kring tillväxten kan visa sig lite konservativ. Marknadsledaren Telia är pressad och kämpar med sin svenska verksamhet, vilket ger bra läge för Tele 2 att fortsätta ta andelar. Sorgebarnet hos Tele2 är företagsmarknaden som växer mindre än konsumentmarknaden, men koncernen satsar på att stärka sin position även där. Även Baltikum växer bra.

Nästa år ska också bli året då Sverige delar ut sina frekvenser för 5g. Ännu har det inte bestämts hur det ska gå till eller vad det kostar, men Tele 2 lär vilja ha sin del av utrymmet.

Då det börjar bli trångt i näten även i Sverige lär 5g i början användas för att helt enkelt öka kapaciteten. Hur de stora operatörerna sedan går till väga för att använda 5g mot konsumenter återstår att se. Troligt är att vi får se skiften mot bland annat enhetliga abonnemang för individer och hushåll. Det betyder att fiber och mobilt integreras och att datorer, mobiler, paddor med mera är uppkopplade oavsett var de befinner sig och på samma räkning. Om det också betyder mer intäkter för operatörerna är svårt att säga. Tidigare har Tele 2 varit duktiga på att driva och leda den här typen av branschförändringar, vilket talar för företagets möjligheter till framtida tillväxt och att ta en större del av konsumentkakan.

Möjligheten att koppla på mertjänster blir samtidigt än större än i dag. En sådan utveckling ligger bortom år 2020, men kanske börjar Tele 2 även här visa vilken riktning man tänkt sig redan nästa år.

Placerare bör inte vänta sig en kursrusning i Tele 2 framöver, men det är en stabil aktie med bra direktavkastning i ett bolag som konsekvent lyckats höja lönsamheten. Det kan mycket väl bli så att Tele 2 överraskar på tillväxtsidan nästa år, inte bara i Sverige utan kanske även i Baltikum och på företagssidan.

Tele 2-aktien väl värd att behålla. Bortom en kortsiktigt mindre uppsida finns chans till en lite större uppsida längre ut i tiden.

Jan Lindroth

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom