Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Attraktiv norsk konsult

2019-10-02 18:00
Norska Data Respons arbetar bland annat med kontrollsystem för industrirobotar.

Norska it- och techkonsulten Data Respons växer med stigande lönsamhet och har lämnat exponeringen mot norsk olja och sjöfart bakom sig. Förvärvsförmågan och bra lönsamhet gör aktien intressant.

KÖP Norska it-konsulten Data Respons har en imponerande tillväxtresa i bagaget. Sedan år 2000 har bolaget växt med omkring 17 procent per år i en blandning av organisk tillväxt och förvärv.

Data Respons tillhör gräddan av it-konsulter och riktar in sig på de riktigt komplexa och affärskritiska uppdragen bland i synnerhet storbolag och är starka inom segment som avancerade lösningar inom inbäddade system och sakernas internet (internet of things). Det är marknader som väntas öka kraftigt de närmaste åren, då industrin och många andra branscher, som banker och energibolag, behöver köpa en högre andel av sin forskning och utveckling från utomstående specialister.

Det handlar om uppkopplade fordon, mjukvara till missilsystem, kontrollsystem för industrirobotar, stabiliseringssystem för fartyg, styrsystem för distribution av förnybar energi och nya kärnsystem för banker.

I och med komplexiteten och att systemen ofta är kritiska – man vill helst inte att satelliten ramlar ned från sin omloppsbana – så är konkurrensen begränsad och möjligheten att ta ut premiumpriser betydlig, vilket också syns i lönsamheten. Data Respons ligger i topp bland it-konsulter när det gäller intäkt per konsult och rörelseresultat per anställd.

Bolaget startade 1996 och var länge rätt tungt exponerat mot norsk offshore och sjöfart, vilket slog mot bolaget när dessa sektorer fick bekymmer i samband med finanskrisen. I dag är läget annorlunda och Sverige är största marknaden med 44 procent, följt av Tyskland med 25 procent och Norge med 20 procent. Tyskland är den marknad som växer snabbast. Data Respons har mycket verksamhet mot den konjunktursvaga fordonsindustrin, men det handlar dock ofta om att hjälpa dagens fordonstillverkare genom omställningen mot elfordon och mer eller mindre autonoma system, områden där det investeras.

Andra kvartalet var riktigt starkt med en total tillväxt på 21 procent, varav 11 procent var organisk. Rörelsemarginalen ligger på knappt 11 procent och vinsten efter skatt nästan fördubblades, även om det finns ett par jämförelsestörande faktorer.

Data Respons har två affärsområden, R&D Services samt Solutions. Det första utvecklar utrustning, system och mjukvara från ax till limpa och debiteras per timme medan Solutions köper in elektronikhårdvara och mjukvara och integrerar sedan dessa till specialiserade helhetslösningar.

R&D Services står i dag för 68 procent av intäkterna och är det område som växer snabbast och är mest lönsamt. Utveckling och forskning växer i Europa och sedan 2001 har tillväxten i genomsnitt varit 3 till 4 procent om året. Data Respons har lyckats växa snabbare än så organiskt, men har också en aktiv och framgångsrik förvärvsstrategi, och omkring hälften av de nuvarande intäkterna kommer från förvärv. De har typiskt sett skett till betydligt lägre multiplar än Data Respons värderas till och har i flera fall betalats med aktier.

Förvärven levererar både intäkter och en bredare bas och de senaste tillskotten är svenska Incontext och tyska Donat som båda köptes i början av juli. Tillsammans ökar de omsättningen med omkring 8 procent och ingår i siffrorna från andra halvåret. Som mest betalar Data Respons 7 gånger rörelseresultatet om den maximala tilläggsköpeskillingen faller ut. Data Respons värderas självt till omkring 13 gånger rörelseresultatet.

Förvärven, i kombination med utdelningar, har tidvis pressat balansräkningen och för att rätta till det och ladda för fler förvärv gjorde Data Respons en private placement i somras som drog in 324 miljoner norska kronor.

Data Respons har haft en fantastisk resa så här långt och vi tror att det är bäddat för en fortsättning. Aktien bör kunna uppvärderas till att bättre återspegla framtidsutsikterna med bra tillväxt och lönsamhet.

Jan Lindroth

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom