Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ett alltför osäkert kort

2019-06-12 18:00

Konjunkturrisk samt osäkerhet inom e-cigaretter får Affärsvärlden att avstå Nolato-aktien på ett års sikt.

VÄNTA Underleverantören Nolato, som tillverkar plastkomponenter, har historiskt varit en av Affärsvärldens favoritaktier där stark, om än något ojämn, tillväxt och långsiktigt förbättrade rörelsemarginaler har gett upprepade och riktiga köprekommendationer.

Senast aktien synades var i september 2017 i nummer 36/2017, då aktien stod i 331 kronor och rådet var köp med riktkursen 391 kronor på ett års sikt. Det uppfylldes med råge; i början av september 2018 stod Nolato i dryga 600 kronor. Aktien hade då ändå påbörjat resan utför efter att ha toppat över 800 kronor sommaren 2018. I dagsläget handlas aktien runt 480 kronor, drygt 30 procent över bottennivån vid årsskiftet.

Nolato har tre relativt jämnstora affärsområden: Medical Solutions där Nolato är underleverantör till läkemedelsföretag och tillverkar emballage och delar av sjukvårdsprodukter. Industrial Solutions, som tillverkar delar åt företag som Scania, Volvo, SKF och Atlas Copco samt Integrated Solutions, som tidigare dominerades av telekom men där leveranser till e-cigarettillverkaren British American Tobacco (BAT) övertagit huvudrollen. Det är också Integrated Solutions som är jokern i leken och som orsakar de kraftiga kursrörelserna i aktien. Om det tidigare främst var de olika mobiltelefonmodellernas uppgång och fall som gjorde intjäningen ryckig, så har e-cigaretterna de senaste åren fått omsättningen att åka berg-och-dalbana.

Förändrade marknadsförutsättningar för BAT, bland annat restriktivare reglering av e-cigaretter i USA, med påföljande lagerjusteringar gjorde att Nolatos försäljning började vika i slutet av 2018, och första kvartalet i år var omsättningen inom Integrated Solutions drygt 50 procent lägre än i första kvartalet 2018.

Nolato säger nu att lagersituationen har normaliserats och att andra kvartalet kommer att utvecklas bättre än som tidigare aviserats för Integrated Solutions. Medical Solutions är fortsatt ett stabilt tillväxtområde. Omsättningen ökade första kvartalet 9 procent valutajusterat och med i stort oförändrad rörelsemarginal på cirka 13 procent. Inom Industrial Solutions, som är konjunkturkänsligt, har året inletts svagt med fallande omsättning och rörelsemarginal. Nolato uppger dock att detta beror på specifika problem, en kunds lagerjusteringar och låg effektivitet i en produktionsanläggning, snarare än allmänt lägre efterfrågan.

Förutsatt att Integrated Solutions verkligen vänder upp och en vikande konjunktur inte slår alltför hårt mot Industrial Solutions kan nedgången i resultatet stanna vid 10 procent i år jämfört med 2018, vilket skulle ge ett p/e-tal på cirka 20. Dras trenden ut för 2020 faller p/e till 18. Det är inte högt givet Nolatos historik, men stor osäkerhet kring e-cigaretter och hur en sämre konjunktur slår mot Industrial Solutions får dock Affärsvärlden att avvakta köp på ett års sikt.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom