Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ett högt värderat mellanår

2019-09-11 18:00
Sectras vd Torbjörn Kronander.

Sectras relativt konjunkturtåliga vinsttillväxt prisas allt högre, men börsen missar att affären är slagig och nu dessutom visar alla tecken på en tillväxtdipp. Affärsvärlden ser ett nytt bra vinsthemtagningsläge.

SÄLJ Ett år har passerat sedan Affärsvärlden senast analyserade Linköpingsbolaget Sectra, i nummer 38/2018. Aktien hade stigit kraftigt på börsen och en uppdelning av bolagets tämligen disparata verksamhetsben, medicinteknik och it-säkerhet, verkade närmare än någonsin. Affärsvärldens råd då blev ändå att sälja aktien. Med p/e-tal på då runt 42 på innevarande år var alla metoder för att locka fram dolda värden redan inprisade i kursen.

Ett år senare har ingen uppdelning skett – det verkar till och med vara mindre troligt än för ett år sedan. Vd Torbjörn Kronander har gjort helt om, och argumenterar nu för att synergierna ska ha ökat markant, eftersom sjukhus i ökande grad blir utsatta för cyberbrott.

Däremot dippade aktien så pass kraftigt under förra senhöstens börsbaisse att säljrådet gick i mål på riktkursen 208 kronor. Därefter har Sectra dock återhämtats och nått nya höjder så här långt 2019. Optimistiska Sectra-investerare arbetade upp en ordentlig fallhöjd inför kvartalsrapporten i förra veckan – inräknat kursrusningen på över 20 procent i augusti fördubblades Sectras börsvärde från årsskiftet fram till rapportdagen i början av september. Den sista augusti sattes kursrekord på 385 kronor (intradag).

När bolaget sedan inte nådde upp till marknadens höga förväntningar rasade aktien med 18 procent på rapportdagen. Det första kvartalet i Sectras brutna räkenskapsår innehöll inte bara ett försvagat resultat, utan också ett kraftigt försämrat kassaflöde.

Kassaflödet från löpande verksamhet vek till –28 miljoner kronor i kvartalet, ned från 16 miljoner samma period året innan. Tappet förklaras till viss del av ökad skatteinbetalning, men till större delen av ökande rörelsekapitalbindning, framför allt från minskande rörelseskulder. Även investeringstakten belastade mer, med en nivåökning i kassaflödet från investeringar till –27 miljoner, mot –7 miljoner i jämförelsekvartalet. Investeringarna tillskrivs dels ökad infrastruktur i USA, numera bolagets största marknad, och dels rättigheter till programvara för medicinteknikområdet, Imaging IT. Sectra flaggar samtidigt för att driftsättning av det senaste årets nya avtal ska kunna vända kassaflödet under andra halvan av året.

Imaging IT utvecklar och säljer system för att mer effektivt kunna hantera medicinska bilder och patientinformation. Det är Sectras absolut största affärsområde och står för drygt 90 procent av försäljningen. Den betydligt mindre it-säkerhetsdivisionen, Secure Communications, vände till förlust i kvartalet.

Det som oroar extra mycket i fallet Sectra är tecknen på minskad efterfrågan på bolagets produkter som syns i den fallande orderingången. Även i en bransch där order kan svänga rejält från kvartal till kvartal är tappet på 16,7 procent, vilket summerar till en orderingång på 239 miljoner kronor, kraftigt. Till det bör tilläggas att 28 procent redan har intäktsförts i det gångna kvartalet samt att 26–36 procent av alla order uppskattas avse intäkter inom ett år. Det betyder att den faktiska orderingången, som väntas faktureras inom ett år, ligger mellan 62 och 85 miljoner kronor. Motsvarande intervall första kvartalet i fjol var mellan 137 och 165 miljoner kronor.

Investerare i Sectra bör dock hålla i minnet att bolagets historiska säsongsmönster innebär att den största delen av fakturering och resultatinhämtning har skett i slutet av verksamhetsåren, det vill säga i början av kalenderåret. Affärsvärlden tror dock att det tar längre tid än tolv månader för att de nya USA-investeringarna ska ge större positiva effekter.

Sectras unika affärskombination gör att det är svårt att hitta jämförelsebolag, men relativt en grupp liknande it- respektive medicinteknikbolag framstår Sectra som klart övervärderat. Även sett till Sectras egen värderingshistorik ligger aktien i den övre delen av värderingsintervallet. På Affärsvärldens prognoser för räkenskapsåret 2019/2020 värderas aktien till ett p/e-tal på 66 och ett ev/ebit på 57. Det är för dyrt för ett investeringsår med nedåtgående försäljningstrend. Sälj och köp tillbaka på nivåer under 220 kronor.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom