Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

För stora för att få falla

2019-01-23 18:00

Finansvärlden förblir starkt beroende av ett fåtal globala bankkoncerner. På börsen är flera av dem nu lågt värderade.

Banksektorn har de senaste årtiondena genomsyrats av globalisering och konsolidering, pådrivet av avregleringar. Finanskrisen 2008–2009 kunde ha blivit epokens slut. Felspekulationer kombinerat med sammanlänkning hotade att blottgöra insolvens runtom i systemet.

I stället valdes ”moral hazard”-vägen: systemet lappades ihop via politikens räddningspaket till enskilda banker kombinerat med oöverträffat likviditets- och tillgångsköpstöd från större centralbanker. I stället för att ta itu med universalbankers investmentrisker tilläts flera investmentbanker få göra dem sällskap, som reglerade banker med centralbanksbeskydd.

Finansstabilitetsorganet Financial Stability Board (FSB) listar numera globalt systemviktiga banker, så kallade G-SIB:er (Global Systemically Important Banks). I november ströks Nordea samt brittiska RBS medan franska BPCE blev nytillskott. Därmed finns nu totalt 29 banker på G-SIB-listan.

Med vetskap att de sannolikt är för stora för att tillåtas fallera tvärt kan pragmatiska investerare studera dessa globala bankkolossers nyckeltal i tabellen. Noterbart är generellt återhållsamma börsvärderingar, med gott om ensiffriga p/e-tal samt rabatter mot bokfört värde (p/b under 1). Inte minst värderingsförväntningarna på kinesiska storbanker är låga.

Europas globala bankjättar har samtidigt generellt långt till anständig kapitalförräntning (roe), men de värderas också därefter.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom