Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Från klarhet till klarhet

2019-12-04 18:00

Efter en storstädning kan Midway äntligen fokusera på att utveckla och växa koncernens största verksamhet. Aktien är fortsatt intressant för långsiktiga.

KÖP Midway har stigit med 34 procent sedan aktien köprekommenderades i nummer 3/2019. Sedan dess har vd Sverker Lindberg, som tillträdde 2016, mer eller mindre gått i mål med storstädningen av det Malmöbaserade konglomeratet.

Under våren slutfördes avvecklingen av förlusttyngda dotterbolaget Midtrailer, bilhandlaren Gustaf E Bil avyttrades, det återstående konvertibellånet löstes och ett nytt låneavtal tecknades.

Det återstående Midway består nu av fyra dotterbolag där Haki inom byggnadsställningar dominerar med 70 procent av omsättningen. Övriga är Landqvists Mekaniska (höglönsam legotillverkning), FAS Converting (maskiner för plasttillverkning) samt NOM (norsk teknikhandel).

Koncernens omsättning lär i år landa kring 800 miljoner kronor med en rörelsemarginal exklusive engångsposter på drygt 8 procent. Givet ett börsvärde på halvmiljarden och en nettoskuld exklusive leasing på 130 miljoner, ger det en ev/ebit-värdering på cirka 9,5 på Affärsvärldens prognos för innevarande år. I detta ligger också en ökad kapitalbindning som ledningen inte är nöjd med. Får de ordning på det kan multipeln falla ned mot 9.

Ur perspektivet att Midway haft ett synnerligen ljummet track-record efter finanskrisen 2008 samtidigt som inte minst Haki är beroende av den cykliska byggsektorn kan värderingen tyckas rättvis.

Affärsvärldens bild är dock att historiken inte längre är relevant. Dagens Midway är ett helt annat bolag jämfört med det högbelånade, spretiga och dåligt styrda konglomerat bolaget tidigare var. Att konjunkturberoendet kan komma att sätta tillfälliga spår i lönsamheten kan Midway samtidigt hantera utifrån nuvarande skuldsättning.

För den som lyfter blicken är det tydligt att vd Sverker Lindberg, med ett förflutet på bland annat Tetra Pak och Trelleborg, vill bort från konglomeratstrukturen och i stället skapa en industriell koncern. Fokus ligger på Haki där ledningens strategi siktar på att ta bolaget bort från ett bygg- och produktfokus till större fokus på industri och service. Det här låter som att ledningen vill skapa ett bolag mer i stil med bygghissbolaget Alimak, vars cykliska bygghissaffär stagas upp av en höglönsam eftermarknadsaffär till industrin.

När Midway tittar på nya förvärv så är det också här med Haki i fokus. Nuvarande balansräkning ger ett hyggligt förvärvsutrymme, men förvärvskapaciteten skulle öka ytterligare vid fortsatta avyttringar. Givet att alla problembolag är borta är det fullt förståeligt om Midway inte hastigt slumpar iväg de mindre portföljbolagen. Samtidigt är det svårt att se hur exempelvis norsk bygghandel på sikt ska vara en del av ledningens ”industriella koncern”.

Med låg värdering, en ledning som levererat och Haki, ett bolag med en bra marknadsposition i en intressant nisch, som utgångspunkt är det inte svårt att se Midway om några år, och några förvärv, som en mer fokuserad, stabil och lönsam koncern. Och då lär även värderingen skruvas upp.

Ur perspektivet att konjunkturen kan sätta käppar i hjulen så är Midway inte ett klockrent case på ett års sikt. Men som ett långsiktigt förvandlingsnummer till den långa portföljen är aktien klart intressant. Affärsvärldens långsiktiga köpråd står fast. Utnyttja eventuella svackor till att fylla på.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom