Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fullvärderad efter kursrusning

2019-10-30 18:00
Elos Medtechs vd Jan Wahlström.

Elos Medtech har stigit kraftigt på börsen det senaste året. En kraftig gir i bolagets fina tillväxt­trend gör att Affärsvärlden ställer sig vid sidlinjen.

VÄNTA Trots sin relativt anonyma profil på Stockholmsbörsens small cap-lista är medicinteknikbolaget Elos Medtech ingen novis i börssammanhang. Bolaget grundades redan 1923, då som ett konglomerat med flera bolag inom pappers- och massaindustrin. År 1980 listades bolaget under namnet AB Westergyllen på Stockholmsbörsen.

Men i dag finns inte mycket kvar av gamla Westergyllen. Under 1990-talet ändrade koncernen inriktning och köpte på sig flera teknikbolag, och 2003 fattades ett beslut om att fokusera verksamheten på medicinteknik.

Elos Medtech har i dag tre ungefär lika stora affärsområden: Dental, Orthopedics och Life Science. Mer än 90 procent av koncernens omsättning kommer från kontraktstillverkning, huvudsakligen till de stora dental- respektive ortopedibolagen. Parallellt med kontraktstillverkningen utvecklar och säljer bolaget även egna produkter. Något förenklat kan dessa produkter delas in i ett traditionellt respektive digitaliserat sortiment. Det sistnämnda går under namnet Elos Accurate och är alltså mer fokuserat på ett digitalt arbetsflöde, främst inom tandvård.

Lönsamheten i de egna produkterna är högre och Elos har satt upp mål om att kontinuerligt öka försäljningen inom detta område. Under det senaste kvartalet minskade dock försäljningen med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år, vilket gör att de egna produkterna nu står för 9 procent av försäljningen. Enligt vd Jan Wahlström fortsätter de nya, digitaliserade produkterna att sälja bra, medan nedgången i de traditionella produkterna bedöms vara av tillfällig karaktär.

– Den nyaste produktfamiljen Elos Accurate säljer bra. När det gäller den andra produktgruppen, momentnyckeln, så har kunderna nyligen justerat sina lagernivåer vilket påverkar försäljningsutvecklingen, säger han.

Wahlström kom in i bolaget 2016 och har varit fokuserad på tillväxt. För att främja tillväxten tog bolaget in 100 miljoner kronor i en nyemission 2018, där pengarna bland annat gick till en förstärkt försäljningsorganisation och ökad produktionskapacitet. Senast i förra veckan meddelade Elos att man planerar att bygga ut fabriken i Skara, den minsta av bolagets fyra fabriker. Den initiala investeringen uppskattas till 40 miljoner kronor, men hur stor effekt den väntas få i bolagens räkenskaper finns det ingen siffra på.

Elos Medtech har haft ett bra år på börsen. Aktien är upp över 60 procent under det gångna året, där kursen tog ordentlig fart i samband med den starka rapporten för årets första kvartal. Den organiska tillväxten landade på imponerande 22 procent, samtidigt som rörelsemarginalen steg från 7 till 11,5 procent. Även under årets andra kvartal redovisade bolaget en stabil organisk tillväxt på 10,9 procent, med en rörelsemarginal på 8,5 procent.

I förra veckan kom rapporten för årets tredje kvartal, där den fina tillväxtsviten bröts. Den organiska tillväxten landade på 1,9 procent, men rensat för valutaförändringar var tillväxten negativ. Bolagets ökade fokus på lönsamhet har dock fått resultat. Rörelsemarginalen landade på 9 procent, allt närmare målet på 13 procent.

Anledningen till den avstannade tillväxten uppges vara att en av bolagets största kunder Bruel & Kjaer ”tar hem produktionen”. I detta fall innebär det att bolaget har köpt ut både lager och personal från Elos, vilket har boostat tillväxten i både första och andra kvartalet. Bruel & Kjaer var stora kunder inom Life Science, och när de under kvartalet försvann från kundlistan rasade försäljningen inom affärsområdet med 21 procent. Affärsvärlden bedömer att Life Science-området kommer fortsätta tynga några kvartal framöver, då mycket produktionskapacitet har försvunnit i och med försäljningen, samtidigt som byggnationen i Skara väntas stå klar först 2021.

På Affärsvärldens optimistiska prognoser uppnår Elos målet om en årlig tillväxt på 10 procent nästa år. Det är en bra bit över marknadens underliggande tillväxt på 3–5 procent, men motiverat då bolaget har en god position. Trots de optimistiska antagandena landar bolagets p/e-tal på 17,2 och ev/sales på 1,4. Det är inte avskräckande dyrt relativt vissa internationella konkurrenter, men det är heller inga fyndnivåer. Vi avvaktar köp i Elos Medtech.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom