Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fullvärderad verkstad

2018-11-07 18:00
Kan aktien stiga ytterligare? Affärsvärlden tror inte det . En ny storaffär är av allt att döma redan inräknad i kursen.

Verkstadspärlan Alfa Laval är i fin form. Men bolaget verkar missa ett av koncernens viktigaste mål – att växa genom förvärv.

Lundaföretaget Alfa Laval brukar inte göra ägarna besvikna. Under de 17 år som bolaget handlats vid Stockholmsbörsen kan den som köpte aktier i samband med börsnoteringen glädjas åt en genomsnittlig kursökning på 16 procent per år.

Ett påtagligt undantag finns i kursgrafen för åren 2014 till 2016. Det var år när andra verkstadsjättar satte fart uppåt. Bolag som Atlas Copco steg 47 procent och Volvo lyfte 26 procent. Under samma period föll Alfa Laval tillbaka 8 procent. Varför?

Treårsperioden inleddes med bolagets största förvärv hittills. Alfa Laval köpte i april 2014 det norska bolaget Frank Mohn. Kritik saknades inte. Framför allt var det prislappen på 13 miljarder norska kronor som vållade irritation. Hur skulle ett bolag som omsätter blott 3,5 miljarder kronor kunna motivera den prisnivån?

Men skeptikerna fick fel. Baissen inom shipping för några år sedan har övergått i hausse. Det står klart nu när Alfa Laval häromveckan presenterade tredjekvartalsrapporten, då det framgick att den organiska tillväxten i marindivisionen, där just Frank Mohn-verksamheten ingår, är mycket hög.

Försäljningen i Marine ökade med nästan 50 procent under det senaste kvartalet. Och affärsområdets orderingång ökar i än snabbare takt.

Den som gör en jämförelse med fjolåret finner att beställningar från bland annat varv och rederier hittills i år stigit med drygt 60 procent. Efter halvårsskiftet har trenden fått ny skjuts uppåt och orderingången steg 80 procent jämfört med tredje kvartalet 2017. Den här hastiga tillväxten har fått till följd att divisionen, med 33 procent av koncernförsäljningen på närmare 40 miljarder kronor, nu är störst inom koncernen.

Alva Laval var tidigare en förvärvsmaskin, men bolaget har under de senaste åren lagt om kursen. Förvärven har upphört. I stället har de senaste årens goda vinster använts till att betala tillbaka på banklånen.

Skuldsättningsgraden, mätt som nettoskulden i förhållande till rörelsevinsten före av- och nedskrivningar (ebitda), är med den fart som bolaget nu drar in vinster nere på noll i början av nästa år. Det ska jämföras med ledningens uttalade ambition att ha en skuldsättningsgrad som motsvarar två årsvinster.

För att nå dit finns två metoder: att dela ut pengarna till aktieägarna eller att lånefinansiera nya förvärv – båda strategierna brukar vara uppskattade på aktiemarknaden. Väljer bolaget förvärvsspåret – och inget tyder på något annat – betyder det att Alfa Laval har skaffat sig ansenliga finansiella muskler, på i storleksordningen 10 miljarder kronor.

Enligt vad ledningen, med vd Tom Erixon i spetsen, tidigare förklarat är Alfa Laval öppet för nya företagsköp inom snart sagt alla områden, så länge det finns en affärslogik kopplad till bolagets nuvarande verksamhet.

Efter storaffären inom Marine, och även förvärv inom Energi-divisionen med 30 procent av försäljningen, väntas nästa stora affär hamna inom det näst största affärsområdet, Food & Water.

Men en sådan affär ska aktie­ägarna inte hoppas för mycket på. Aktien har stigit 18 procent hittills i år och Alfa Laval-aktien handlas nu i början av november nära rekordnivåerna från i somras.

Kan aktien stiga ytterligare? Affärsvärlden tror inte det. En ny storaffär är av allt att döma redan inräknad i kursen. Aktien handlas till multiplar (p/e-tal) kring 21 och 19 för vinsterna i år och nästa år. Det är i nivå med andra premiumvärderade verkstadsbolag och i nivå med bolagets historiska värdering.

Den som äger aktier gör klokt i att behålla dem, men övriga kan troligen invänta ett bättre ingångsläge.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom