Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Grönt ljus i belysningsbolaget

2019-11-06 21:45

Efter ett tungt år börjar Fagerhult visa tecken på ljusning. Affärsvärlden skruvar upp rekommendationen.

KÖP Senast Affärsvärlden analyserade belysningsbolaget Fagerhult var för drygt ett år sedan i nr 41/2018. Bolagets organiska tillväxt hade då avtagit och Affärsvärlden hade svårt att se vad som skulle få den att återuppstå. Rådet blev att vänta med köp i aktien.

Rekommendationen föll ut väl. Fagerhult har mycket riktigt inte kunnat hålla uppe den organiska tillväxttakten under året, och under 2019 har den till och med varit negativ. Aktiekursen har följt den negativa tillväxt­trenden, och är ned drygt 25 procent under det gångna året.

Bolagsledningen med vd Bodil Sonesson i täten har dock haft probleminsikt. Fagerhult har under året initierat ett åtgärdsprogram för att förbättra tillväxt och lönsamhet i bolaget, vilket verkar ha gett resultat. I slutet av oktober släppte Fagerhult sina siffror för det tredje kvartalet och visade att rörelsemarginalen mycket riktigt har klättrat uppåt under det gångna året. Likaså har den organiska tillväxten förbättrats, även om den fortsätter vara negativ.

Huvudsakligen är det Fagerhults produktområde Retail, de produkter som säljs i detaljhandeln, som tynger. Förändringarna i den globala detaljhandeln, där fysiska butiker utmanas av kostnadseffektivare e-handlare, påverkar alla intressenter i produktkedjan och även Fagerhult måste anpassa sig. Sonesson skriver i rapporten att bolaget ser över förändringarna på marknaden för att utveckla nya lösningar inom detaljhandeln.

Det finns dock hopp om en revansch för Fagerhults organiska tillväxt. Bolaget har länge ridit på led-vågen, där allt fler kunder har bytt ut konventionella armaturer till produkter med led-teknik. Nu verkar dragkraften från övergången till led-teknik avta, men marknaden är inte mättad för det. Den globala installerade basen av led-armaturer är fortfarande låg, vilket Fagerhult ser som en stor möjlighet, inte minst genom förvärv.

Fagerhult har en uttalad förvärvsstrategi, och kan tänka sig att köpa flera bolag, både i nya geografier och inom nya teknikområden. Kassan på strax över 1,1 miljarder kronor rymmer gott om förvärvsmöjligheter, om än inte lika stora som det senaste förvärvet av det italienska belysningsbolaget Iguzzini, som Fagerhult betalade 360 miljoner euro för i slutet av 2018. Förvärvet har dock bidragit till att Fagerhults tillväxt för årets nio första månader landade på 38 procent, och fler positiva effekter väntas. Fagerhult ser betydande synergier inom inköp och försäljning och har som mål att nå årliga synergier på ebita-nivå om 8 miljoner euro fram till 2022.

Fagerhults kurstapp på börsen det senaste året har gjort att aktien i dag handlas till lockande multiplar. På Affärsvärldens prognoser för 2020 handlas aktien till ev/ebit på drygt 15, vilket är lägre än bolagets historiska snitt. I kombination med den stora förbättringspotentialen och förvärvsmöjligheterna bedömer Affärsvärlden att det är ett bra läge att köpa Fagerhult.

Det finns så klart risker med att köpa bolag som står mitt i en turnaround, framför allt med exponering mot detaljhandeln, där det inte verkar finnas någon given formel för att klara av branschomställningen. Rapporten för det tredje kvartalet är dock ett bevis på att ledningen vet hur man ställer om och vänder en negativ trend. Fagerhult verkar vara på rätt väg och Affärsvärlden skruvar upp rekommendationen till köp.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom