Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Hälften av råden höll

2018-09-26 18:00

SJR

Rekommendation: Köp

Startkurs: 46,5 kronor

Slutkurs: 52,5 kronor

Utveckling: +12,9 procent

OMXSPI: +2,2 procent

Bemannings- och rekryteringsbolaget SJR är tillbaka i tillväxtspåret. Det reflekterades inte i värderingen av aktien för ett år sedan och vi tryckte därför på köpknappen.

Tillväxten sköt fart under året och landade på 13 procent för 2017 med bibehållen rörelsemarginal. Aktien utvecklades väl och nådde vår riktkurs 52,5 kronor den 2 augusti.

Aktien har backat något efter halvårsrapporten givet ökad osäkerhet för tillväxten kortsiktigt. Rekommendationen sänktes därför till vänta i början av september via en analys publicerad i analystjänsten Affärsvärlden Analys+

Sagax

Rekommendation: Sälj

Startkurs: 102,6 kronor

Slutkurs: 121 kronor

Utveckling: +17,9 procent

OMXSPI: +4,7 procent

Lager- och industrifastighetsbolaget Sagax är både duktiga risktagare inom förvaltningen och kreativa finansiärer. Framgångspremien i aktien är dock för hög, tyckte vi för ett år sedan och rekommenderade sälj.

Argumentationen med för stor premie, långt gången konjunktur och rekordlåga räntor har inte bitit och aktien har fortsatt sin starka kursresa och ökat med 18 procent det senaste året.

Argumenten är dock fortfarande lika giltiga men som vanligt är tajmingen det svåra. Vår riktkurs 80 kronor nåddes ej, även om aktien inledningsvis närmade sig nivån, på 85 kronor.

Atlas Copco

Rekommendation: Köp

Startkurs: 335,6 kronor

Slutkurs: 381 kronor

Utveckling: +13,5 procent

OMXSPI: +1,7 procent

När Stockholmsbörsens tyngsta verkstadsbolag kom närmare en uppdelning var det hög tid att köpa in sig i bolaget, löd rådet för ett år sedan.

Löftet var att det skulle vara genomfört före halvårsskiftet 2019.

Aktien fortsatte stiga och nådde vår riktkurs 381 kronor den 15 januari i år. I juni genomfördes uppdelning med syfte att synliggöra värden.

Rådet föll väl ut tack vare vår riktkurs, som låg väldigt nära kursrekordet 383,7 kronor som noterades några dagar efter vår riktkurs nåddes. Marknadsvärdet för Epiroc är i dag en dryg tredjedel av Atlas Copco.

Thule

Rekommendation: Vänta

Startkurs: 177 kronor

Slutkurs: 221 kronor

Utveckling: +24,9 procent

OMXSPI: +4,7 procent

Vi såg en ljus bild av den operativa utvecklingen för ett år sedan, men så gjorde även aktiemarknaden. På våra prognoser värderades aktien till ev/ebit 18 och 17 för 2017 respektive 2018, vilket var över jämförbara varumärkesbolag och högt historiskt. Vår vänta-rekommendation föll inte väl ut. Aktien fortsatte utvecklas väl och steg 25 procent.

Resultatutvecklingen har dock hamnat helt i linje med vår prognos. Omsättningen och vinst per aktie ökar med cirka 10 procent. Med andra ord har multiplarna ökat ytterligare, till ev/ebit 20 och 18 på analytikernas prognoser för 2018 och 2019.

SJR

Bemannings- och rekryteringsbolaget SJR är tillbaka i tillväxtspåret. Det reflekterades inte i värderingen av aktien för ett år sedan och vi tryckte därför på köpknappen.

Tillväxten sköt fart under året och landade på 13 procent för 2017 med bibehållen rörelsemarginal. Aktien utvecklades väl och nådde vår riktkurs 52,5 kronor den 2 augusti.

Aktien har backat något efter halvårsrapporten givet ökad osäkerhet för tillväxten kortsiktigt. Rekommendationen sänktes därför till vänta i början av september via en analys publicerad i analystjänsten Affärsvärlden Analys+.

Sagax

Lager- och industrifastighetsbolaget Sagax är både duktiga risktagare inom förvaltningen och kreativa finansiärer. Framgångspremien i aktien är dock för hög, tyckte vi för ett år sedan och rekommenderade sälj.

Argumentationen med för stor premie, långt gången konjunktur och rekordlåga räntor har inte bitit och aktien har fortsatt sin starka kursresa och ökat med 18 procent det senaste året.

Argumenten är dock fortfarande lika giltiga men som vanligt är tajmingen det svåra. Vår riktkurs 80 kronor nåddes ej, även om aktien inledningsvis närmade sig nivån, på 85 kronor.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom