Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Osäkerhet skuggar potentialen

2019-10-02 18:00
Net Insights egenutvecklade mjukvaruprodukt Sye kommer bäst till sin rätt när det gäller livesport.

Net Insight har gått igenom en tung fas och förefaller vara på rätt väg under en ny ledning. De intressanta tillväxtmöjligheterna överskuggas dock av osäkerhet kring framtida kapitalbehov.

VÄNTA Net Insights aktie har rasat omkring 85 procent på knappt tre år. En delförklaring är de redovisade siffrorna, där teknikbolagets omsättning minskat med 11 procent från 2016 till 2018 samtidigt som rörelsemarginalen exklusive engångsposter gått från 11,5 procent till –15,8 procent. Men det handlar också om ett dåligt förvärv, misslyckad produktutveckling och grusade förhoppningar.

Historiskt har Net Insight i mångt och mycket varit en one trick pony. De har sålt Nimbra, en serie produkter riktade till nätägare och mediebolag som vill ha en bättre och mer effektiv distribution av livevideo. Hårdvaruinslaget var länge stort, 2012 på drygt 70 procent av omsättningen, men över tid har inslaget av mjukvara samt support och tjänster ökat. 2015 var hårdvaruandelen nere i 55 procent.

Ytterligare ett steg bort från hårdvaruberoendet var förvärvet av Scheduall 2015. Detta amerikanska mjukvaruförvärv säljer en resursoptimeringslösning som hanterar alltifrån nätkapacitet till studior, kameror och personal åt kunder i medieindustrin. Net Insight betalade cirka 14 miljoner dollar för bolaget som vid förvärvstillfället omsatte knappt 11 miljoner dollar med svagt positiv lönsamhet. I fjol hade verksamhetens omsättning backat till drygt 74 miljoner kronor (cirka 8,8 miljoner dollar) och under första halvåret i år förlorade Scheduall hela 18 miljoner kronor. Det är därmed tydligt att förvärvet inte levt upp till förväntan.

Nu utvärderar Net Insights nya ledning, ledd av vd Henrik Sund som tillträdde i juni i fjol, olika ”strategiska alternativ”, en formulering som brukar innebära detsamma som ”till salu”.

I slutet av fjolåret togs även nedskrivningar på 35 miljoner kronor relaterat till Nimbra-produkten Media Gateway, som inte heller den nått förväntad försäljning.

Huvudförklaringen till kursfallet lär emellertid vara de höga förväntningar som den tidigare ledningen byggde upp kring den egenutvecklade mjukvaruprodukten Sye, som lanserades i april 2016. Där mindre tid går till vanligt tv-tittande ökar i stället tv-tittandet över internet (Netflix, SVT Play, med flera), vilket kallas OTT. Det OTT-segment där Sye-tekniken kommer bäst till sin rätt är livesport. Sye ger här inte bara bästa möjliga video­kvalitet, utan öppnar även för nya intäktsströmmar och affärer inom exempelvis spel och dobbel.

Net Insights ledning uppskattar bolagets teknikförsprång till cirka 1–2 år och aviserade i samband med halvårsrapporten planer på en stor säljoffensiv, för att ta viktiga marknadsandelar och etablera Sye som branschstandard. De knappa 50 miljoner Net Insight hade i kassan vid halvårsskiftet bedöms dock inte räcka, varför bolaget utvärderar storlek på och formen för ett kapitaltillskott.

Den nya ledningens ökade transparens ger samtidigt investerare en bättre bild av lönsamheten för respektive affärsområde. Nimbra framstår då som en högst lönsam affär (17 procents rörelsemarginal första halvåret), men med låg tillväxttakt (2 procent första halvåret). Nimbras kassaflöden räcker inte heller för att täcka förlusterna inom Scheduall och Sye plus säljoffensiven för Sye. Under första halvåret omsatte Sye blott 6 miljoner kronor. Den mest kända kunden är den populära frågesportsappen Primetime, men i slutet av året väntas även intäkter från ett avtal med ett icke-namngivet Fortune 500-bolag.

Från ett summan-av-delarna-perspektiv ser Net Insight klart intressant ut. Nuvarande skuld­justerade företagsvärde kring halvmiljarden täcks i princip av Nimbra. Då får man problemverksamheten Scheduall och framtidsoptionen Sye på köpet. Problemet är att båda de senare är kraftigt olönsamma och kräver nytt kapital, vilket högst sannolikt innebär utspädning och en inte fullt så attraktiv kalkyl som vid första anblick. Dessutom är det svårt att sätta ett värde på Sye-affären, vars marknad är stor men präglad av stenhård konkurrens.

Net Insight förefaller tveklöst vara på rätt väg med en bantad kostnadskostym och ett tydligare fokus. Redan nu kan aktien vara intressant som långsiktig högriskaktie. Affärsvärlden väljer dock att fortsatt stå vid sidan om tills finansieringsläget klarnat. Ett best case-scenario vore en avyttring av Scheduall för att hålla ned utspädningen, men än framstår det mer som fromma förhoppningar än sannolikt.

Vegard Grøtt

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom