Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Silverekonomin

2020-01-15 18:00

Att världens befolkning blir allt äldre är den säkraste spådomen inför det nya decenniet. Redan i år kommer det att finnas fler gamlingar över 65 år än barn under 5 år.

Resten är lite mer oklart. Vad kommer de nya geronterna att göra, se, uppleva, köpa?

En titt på vad de gjort hittills i livet kan ge några svar. När den så kallade babyboomergenerationen växte upp, blev vuxna och blev äldre förvandlade de marknaden för allt från hus till bilar och gymutrustning.

Det här är människor som gillar att konsumera – och att konsumera stort. En och annan husbil lär säljas det här decenniet.

Frågan är ändå hur många som kommer att ha råd med roliga prylar när pensionerna stagnerar. Affärsvärlden riktar därför in siktet mot tre bolag inom betydligt tråkigare konsumtion: äldreboenden, trygghetslarm och hörapparater.

Företag som kan gynnas av trenderna:

Under varje trend för 2020 listas tre företag som kan gynnas.

  • Attendo: Man kan ha synpunkter på styrningen av Attendo, med äldreboenden som huvudverksamhet, obehagliga överraskningar tycks dyka upp som sjöar i den finska urskogen. Dock är det odiskutabelt att bolaget har makrotrenderna med sig. I Sverige beräknas antalet personer över 80 vara 250 000 fler i slutet 2020-talet, en ökning med 50 procent mot i dag. Även i Finland, bolagets andra huvudmarknad, sker en dramatisk ökning av antalet äldre. Kombinerat med resursmässigt pressade kommuner skapar det gynnsamma förutsättningar för en omsättnings- och vinsttillväxt under 2020-talet – det ska till riktigt dåligt management för att sjabbla bort de möjligheterna.
  • Essity: Essity är global marknadsledare inom marknaden för inkontinensprodukter. Varumärket Tena har en global marknadsandel som är dubbelt så stor som den näst största aktörens. Med en fördubbling av antalet personer över 65 år de kommande 25 åren och en förekomst av inkontinens på mellan 15 och 20 procent i åldersgruppen skapas stora tillväxtmöjligheter. Det gäller inte minst i tillväxtekonomierna, där en växande medelklass i större utsträckning kommer att ha råd och mod att använda inkontinensskydd.
  • GN Store Nord: Hallå, hör du vad jag säger? Den frasen har framtiden för sig, och därmed också danska GN Store Nord, som bland annat tillverkar hörapparater och audiologisk utrustning. Behovet av hörselhjälpmedel är i hög grad åldersrelaterat och den snabba ökningen av personer över 65 får marknaden att växa för GN Store Nord. I dag har bolaget en andel på 17 procent på en marknad som kännetecknas av höga inträdesbarriärer. Med ett ökat brus väntas dessutom andelen av äldre som behöver hörselhjälpmedel öka.

Johan Anderberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom