Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Utnyttja kurssvackan

2018-11-14 22:00
Juan Vargues, vd för Dometic.

Fritidsspecialisten och fordonsunderleverantören Dometics aktie har fallit omotiverat djupt. Affärsvärlden ser ett köpläge.

I dagarna är det precis ett år sedan den forna Electrolux-avknoppningen Dometic, specialist på bland annat kök och kylskåp till fritidsbåtar, husbilar och husvagnar, lade sista handen vid sitt största förvärv hittills. För drygt 7 miljarder kronor övertog Dometic, med dåvarande vd:n Roger Johansson i spetsen, amerikanska Sea­star Solutions.

Med affären skaffade sig Dometic ett knippe helt nya produkter, bland annat bränslesystem och styrsystem till motorbåtar med utombordsmotorer. Affären bidrog till att öka Dometics omsättning med i storleksordningen 3 miljarder kronor per år.

”Den amerikanska marknaden för utombordsmotorer, där Seastar Solutions har huvuddelen av sin verksamhet, har haft en årlig tillväxttakt på 8 procent per år 2010–2016”, sa Roger Johansson i en kommentar och pekade därmed på ett av huvudargumenten för Dometic.

Ett år senare kan bolagets nye vd, den Madrid-födde Juan Vargues – men som bott i Sverige större delen av sitt liv – skörda frukterna av affären. Under det senaste kvartalet steg försäljningen med 32 procent, där blott 1 procentenhet utgjordes av organisk tillväxt. Under årets tre första kvartal var utvecklingen snarlik.

Samtidigt kan Vargues glädjas åt att marginalerna lyft och att Seastar, som särredovisas, uppvisar högre lönsamhet än gamla Dometic. Under niomånadersperioden till och med september, ökade rörelsemarginalen till 15,6 procent jämfört med 14,2 procent i fjol.

Som bäddat för kursuppgång på börsen, alltså.

Men när rapporten presenterades för två veckor sedan rasade i stället aktien i snabb takt, ner 16 procent på en enda dag och på den nivån ligger kursen kvar.

Investerarna tycks ha fäst sig vid vd:s resonemang om hur de tilltagande tullarna och uppblossande handelskrigen kan väntas påverka bolaget. Av resonemangen framgår ändå att effekterna väntas vara begränsade under resten av detta år. De fulla effekterna kommer att bli tydliga under 2019, enligt ledningen.

Dometic har därför under senaste månaderna tittat aktivt på olika sätt att öka effektiviteten genom en ”optimering av tillverkningsstrukturen”. Bland annat utreder företaget att flytta produktion så att tillverkning av en del produkter sker mer lokalt – allt för att minska de förmodade tullfördyringarna.

”Dessa aktiviteter kan medföra potentiella omstruktureringskostnader under fjärde kvartalet”, klargör Vargues.

Mot detta ska ställas att Dometic är en välskött underleverantör som till skillnad från andra bilunderleverantörer inte är utsatta för prispress i samma grad. För Dometic kan, i kraft av att vara marknadsledare inom flera produktområden, tvärtom höja priserna med några procent per år.

I Affärsvärldens senaste analys av bolaget, i nummer 47/2017, gjorde vi bedömningen att aktien då var köpvärd, inte minst tack vare den låga värderingen.

Därefter steg aktien till strax över vår riktkurs på 89 kronor – för att under de senaste veckorna klappa ihop.

Affärsvärlden ser rekylen på tulloron som ett utmärkt köptillfälle. Bolagets framtida vinster värderas för närvarande till 11 respektive 10 gånger årsvinsten för i år och nästa år. Det betyder att aktien är bland de mest prisvärda på Stockholmsbörsen. Köp med riktkurs 92 kronor.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom