Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Vi får kämpa på”

2018-02-14 18:00

Den före detta pingistalangen är numera vd för fönster- och dörrtillverkaren Inwido. Håkan Jeppsson berättar om aktiekursens måttliga utveckling, det kämpiga fjolåret och tillväxtstrategin.

Hösten 1982 anordnas den internationella bordtennisturneringen Öppna sovjetiska mästerskapen i Olympiahallen i centrala Moskva. Håkan Jeppsson, som spelar professionellt i Elitserien för Falkenbergs bordtennisklubb och räknas till den ”gyllene pingisgenerationen” med Jan-Ove Waldner i spetsen, är i bra form. Håkan Jeppsson avancerar ända fram till final där hans motståndare blir en annan framtida svensk bordtennisstjärna, Jörgen Persson. Efter fem set står Håkan Jeppsson, född och uppvuxen i Malmö, slutligen som segrare i drabbningen i Moskva. Det kommer att bli ett av hans starkaste idrotts­minnen.

Sedan turneringsvinsten som 21-åring har han byggt upp en annan karriär – den som ­företagsledare. Längs vägen har han haft nytta av de tidiga lärdomarna från pingisen, som vikten av att sätta upp, jobba efter och uppfylla mål. Och förmågan att ta sig tillbaka efter motgångar. Kanske är den sistnämnda egenskapen viktigast när Håkan Jeppsson tar hissen upp till 13:e våningen på investmentbankens Carnegies kontor i Stockholm för att hålla i en telefon­kon­ferens om bokslutsrapporten för den börsnoterade fönstertillverkaren Inwido, där han är vd sedan 2009. Efter resultatmässigt starka prestationer under 2015 och 2016 blev fjolåret desto tyngre för bolaget, som har ­institutionella investerare som Fjärde ­AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur som storägare. Intäkterna för fjolåret landade på 6,3 miljarder kronor efter en organisk tillväxt på 4 procent. Sam­tidigt minskade ebita-marginalen till 8,4 procent (11,7). Orsaken: produktions­störningar i Sverige under andra halvåret. Under året har aktien backat runt 11 procent. Även på rapport­dagen för det fjärde kvartalet reagerade marknaden negativt och kursen sjönk med dryga 5 procent.

Håkan Jeppsson sitter i ett av Carnegies mötesrum med utsikt över de centrala ­delarna av huvudstaden. I rummet intill sitter Inwidos finanschef Peter Welin i möten med bolagets svenska ägare. En resväska står packad och klar. Efter intervjun ska Håkan Jeppsson sätta sig på ett plan till London och ha avstämningsmöten med de utländska ägarna, som JP Morgan Chase och Primestone Capital. Det märks att han har en hektisk tillvaro, vilket kanske inte är så konstigt. Håkan Jeppsson är också sedan 2010 ordförande för fotbollsklubben Malmö FF, som har blivit svenska mästare de två ­senaste säsongerna. Lite sämre har det gått för Inwido.

– År 2017 blev inte som förväntat med tanke på störningarna i produktionen. Jag vet att man inte kan bortse från dem, men den underliggande verksamheten utvecklades annars väl. Det sista kvartalet var resultatmässigt det fjärde bästa i vår historia.

Produktionsstörningarna ska nu vara åtgärdade och verksamheten väntas nå full effekt under första kvartalet 2018, säger han.

Grunden till Inwido lades redan 1923 då Lenhovda snickeri­fabrik startade i Småland med tillverkning av allt från trädgårdsmöbler till fönster. På 1960-talet specialiserade sig fabriken under företagsnamnet Myresjöfönster, som på 1990-talet slogs ihop med träfönsterspecialisten Elitfönster. År 2004 köptes Elitfönstergruppen av investmentbolaget Ratos, varefter koncernen Inwido bildades och en förvärvsdriven tillväxtfas tog vid. Sedan dess har bolaget köpt runt femtio lokala fönstertillverkare, expanderat till sju marknader utanför Sverige och under 2014 noterats på Stockholmsbörsens mid cap-lista (varpå Ratos sålde av sitt innehav). I dag har bolaget ett tjugotal fönster- och dörrvarumärken i portföljen och 73 procent av försäljningen sker till konsument via byggfackhandel, snickerifirmor eller e-handel. Resten av intäkterna härstammar från industrisegmentet där kunderna är bygg­bolag och husfabriker. Låt oss kortfattat titta på utvecklingen på Inwidos marknader.

I affärsområdet Sverige/Norge, som står för strax över en tredjedel av koncernens totala omsättning, har tillväxten främst drivits av en hög nyproduktion av bostäder samtidigt som konsumentsegmentet har varit ­avvaktande, bland annat till följd av att rot-avdraget förändrades 2016. Detta har medfört att försäljningen till privatpersoner inom affärsområdet har minskat och i dag bara uppgår till 55 procent. Nackdelen för ­Inwido är att lönsamheten är lägre inom industriförsäljningen. Det beror på att byggbolagen vill sänka sina kostnader och är tuffa i förhandlingarna, vilket har lett till viss prispress på fönster och dörrar. Därför, utöver fjolårets produktionsstörningar, har ebita-marginalen i Sverige/Norge – liksom på den finska marknaden som de senaste åren har haft en högre andel intäkter från industrin – påverkats negativt. Enligt Jeppsson är det naturligt att bolagets försäljningsmix förändras när bostadsproduktionen ökar, men han tillägger att de strävar efter att öka intäkterna från konsument. Samtidigt har koncernen under hösten lanserat ett effektiviseringsprogram som ska ge besparingar på 100 miljoner kronor på årsbasis från och med 2019. I Sverige ska fönsterproduktionen effektiviseras och koncentreras till tillverkningsenheterna i Vetlanda och Lenhovda, vilket innebär att fabriken i Väröbacka flyttas till den förstnämnda.

– Det finns mycket vi kan göra för att ändra försäljningsmixen i Sverige. Det handlar om att bättre bearbeta konsumentsegmentet och vara mer återhållsam med att delta i tuffa upphandlingar med byggbolag när inte båda parter tjänar på det.

På andra sidan sundet går det desto bättre. Inwidos nettoomsättning ökade i fjol med 23 procent till 1,3 miljarder kronor på den danska marknaden. Intäkterna kom nästan uteslutande från konsumentdelen, varför lönsamheten var god och ebita-marginalen hamnade på ungefär 20 procent. Även inom affärsområdet Emerging Business Europe (EBE) – där Storbritannien, Polen, Irland, Österrike samt e-handelsverksamheten ­ingår – sker i princip all försäljning till privatpersoner.

Omsättningen ökade under förra året med 34 procent till totalt 979 miljoner kronor. E-handelsförsäljningen, som har rullats ut till åtta marknader och som utgår från två fabriker i Estland och Polen, stod i sin tur för nästan två tredjedelar av dessa intäkter – en ökning med 20 procent. ­Håkan Jeppsson säger att målet är att ”inom några år” omsätta en miljard kronor inom e-handeln. Det finns dock utmaningar med att sälja fönster och dörrar på nätet. En av dem handlar om att sortimentet blir mer begränsat. Just nu erbjuder Inwido mer standardiserade produkter online, vilka lämpar sig bättre för kunder att beställa på egen hand. Skräddarsydda fönster/dörrar med sofistikerade tillval, som skulle kräva ett mer avancerat ”beställningsverktyg” på hemsidan, säljs inte på nätet i lika stor omfattning. Detta kan dock komma att ändras framöver, även om Håkan Jeppsson säger att de ”skyndar långsamt” inom e-handeln för att produktionskapaciteten ska hänga med i tillväxten.

– När vi började sa många att det var för komplicerat att sälja fönster på nätet. Vi har visat att det går, och vår e-handel pekar i rätt riktning. Jag skulle tro att vi kan uppnå vårt intäktsmål om två-tre år, även om man i min ålder vet att planer ofta kan ändras.

Håkan Jeppsson är uppvuxen i ett ”klassiskt arbetarhem” i Malmö med en mamma som arbetade deltid som kontorist och en pappa som var optiker samt en fyra år äldre syster. Bostadsområdet heter Borgmästaregården och ligger nära stadion i norra delen av stadsdelen Hyllie.

Att jobba hårt och ”vara hel och ren” var ledorden som Håkan Jeppsson fick med sig under uppväxten, där han tidigt lockades av fotboll och pingis.

Efter några år som professionell bord­tennisspelare – där han till exempel blev svensk mästare i lag med Falkenberg – tröttnade han i början på 20-årsåldern på ”äta, sova och träna”-tillvaron. I stället började han plugga ekonomi vid Lunds universitet och fick under 1980-talet en anställning på Stiga i Tranås som exportansvarig för främst bordtennisprodukter till några marknader i Europa. Därefter blev han marknads- och försäljningschef på bussresebolaget Scando­rama som i slutet på 1980-talet och början på 1990-talet ”utmanade konventionerna inom resebranschen”.

– Vi hade starka tillväxtplaner, var aggressiva i marknadsföringen och testade ­ständigt nya koncept. Det var en lärorik ­period, eftersom jag fick stort förtroende, säger han.

Det var efter Scandorama som han skulle ta det stora klivet i karriären. Under 1990-talet blev han regional försäljningschef och slutligen vd under tre år för Papyrus, som då var en division för försäljning av grafiska produkter och förpackningar inom skogsindustrikoncernen Stora Enso.

Där­efter blev han 2002 rekryterad som vd till ståldistributören BE Group, där han stannade i sju år och bland annat ledde börs­introduktionen av bolaget.

För den bredare allmänheten är Håkan Jeppsson dock troligen mest känd som ordförande för Malmö FF. Klubben brottades med ekonomiska problem när han tillträdde 2010. Sedan dess har finanserna stärkts och i dag uppgår det egna kapitalet till 450 miljoner kronor. En av anledningarna är att föreningen har fått ta del av bonusintäkter från den internationella fotbollsfederationen UEFA efter att ha deltagit i två gruppspel i Champions League. På frågan hur han hinner med att parallell-köra sina engagemang i Inwido och Malmö FF svarar han:

– Jag är hyggligt bra på att administrera och organisera mig själv. Det gör att allting går ihop. Sedan är jag stresstålig och har ganska lite sömnbehov. Viktigast är ändå att jag omger mig av självständiga och duktiga människor. Jag behöver inte detaljstyra något.

Inwidos tillväxtstrategi är förvärvsbaserad. Det beror på att fönstermarknaden är komplex och präglas av nationella och regionala skillnader beträffande byggstandarder, regleringar och kundpreferenser. Det är därför mycket enklare att växa genom förvärv än att slå upp en fabrik och växa organiskt med eget produktsortiment i ett nytt land. I fjol gjordes Inwido två köp, däribland av den danska e-handelsaktören Bedst og Billigst. Strategin medför dock åtminstone två utmaningar. För det första är det svårt att förvärva större aktörer, eftersom det inte finns så många. Den europeiska fönstermarknaden är fragmenterad och består av tiotusentals mindre och familjedrivna bolag. Enligt Håkan Jeppsson finns det ungefär 125 uppköpskandidater, och Inwido för just nu diskussioner med ”ett antal av dem”, främst bolag ute i Europa. För det andra finns organisatoriska utmaningar för Inwido vid uppköpen av de mindre familjedrivna företagen. När dessa ska införlivas i koncernen behöver nya rutiner skapas för exempelvis finansiell rapportering.

– Utmaningen är att få in dem i vårt system. En del bolag har inte ens hört talas om vissa av nyckeltalen som vi använder. Men vi har lyckats bra med det, annars hade vi inte varit här i dag. Vi ska fortsätta förvärva och kommer slå till när lägena uppenbarar sig.

Även om Inwido levererade positiva resultat 2015 och 2016 har aktien haft en relativt klen uppgång sedan börsintroduktionen 2014, då teckningskursen var 68 kronor. ­Håkan Jeppsson, som själv äger 400 000 aktier i Inwido, säger att han har svårt att förstå kursutvecklingen.

– Vi är ett starkt bolag som har vuxit i omsättning och resultat de senaste fyra åren. Ändå har kursen inte påverkats så mycket som förväntat. Vi får kämpa på. Vi har nog drabbats av den röriga kommunikationen kring bostadsmarknaden. Vi betraktas, lite missvisande, som ett byggrelaterat bolag, fast vi främst säljer till konsument.

Trots motgångarna under fjolåret tror han på en god framtid för fönster- och dörrtillverkaren.

– Vi känner oss komfortabla, mycket tack vare vår decentraliserade struktur. Vi brukar vara motståndskraftiga vid nedgångar och tjäna mer pengar än andra bolag när lågkonjunkturen inträffar.

Inwido

Omsättning: 6,3 miljarder kronor 2017 (5,6).

Ebita-resultat: 535 miljoner kronor (664).

Ebita-marginal: 8,4 procent (11,7).

Största ägare: Fjärde AP-Fonden, Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur Fonder.

Aktiekurs: 81 kronor (2018-02-02).

Om verksamheten: Inwido tillverkar och säljer fönster och dörrar på totalt åtta marknader och har ett tjugotal lokala varumärken i portföljen, däribland Elitfönster, Hajom, Outline, Hemmafönster och Sokolka. Merparten av försäljningen (drygt 70 procent) sker till privatpersoner, resten till industrisegmentet. Den största marknaden är Sverige. Inwido är uppbyggt enligt en koncern- och holdingstruktur, där exempelvis affärsområdet ”Finland” utgör ett eget bolag som i sin tur består av lokala fönster- och dörrtillverkare i landet. Huvudkontoret ligger i Malmö, där Inwido har en centraliserad inköpsfunktion.

Håkan Jeppsson

Född: 1961.

Bor: I Malmö.

Familj: Två vuxna barn.

Gör: Vd för Inwido sedan 2009 och ordförande för Malmö FF sedan 2010.

Utbildning: Civilekonom vid Lunds universitet.

Bakgrund: Vd för Papyrus Sverige AB (1999–2002) och BE Group (2002–2007).

Fritidsintressen: Fotboll och musik.

Tomas Nilsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom