Acousort ansöker om notering på Nasdaq First North Growth Market

Bioteknikbolaget Acousort har i dag ansökt om att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market. Bolaget är i dagsläget noterat på Spotlight Stock Market där bolagets aktier varit upptagna till handel sedan listningen 2017.
Foto: Tobias Ohls
Styrelsen för Acousort gör en sammantagen bedömning att en listning av bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market medför bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för bolagets aktieägare. Detta genom en förbättrad likviditet i bolagets aktie, ett ökat intresse för Acousort från analytiker, allmänheten, både institutionella och internationella investerare samt andra intressenter, skriver bolaget i ett pressmeddelande.