Autolivs rapport bättre än väntat – upprepar helårsprognos

Fordonssäkerhetsbolaget Autolivs rapport för det första kvartalet var bättre än vad analytikerna räknat med.
Autoliv
Omsättningen steg 21,5% till 2 242 miljoner dollar (1 846). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 139. Den organiska tillväxten löd 17,9%.

Samtliga regioner överträffade fordonsproduktionen med 6-23 procentenheter, drivet av produktlanseringar och en positiv fordonsmix. Orderingången uppges i linje med föregående år.

Rörelseresultatet blev 237 miljoner dollar (134). Rörelsemarginalen var 10,6% (7,3).

Justerat rörelseresultat utföll på 237 miljoner dollar (136), väntat var 197, med en justerad rörelsemarginal på 10,6% (7,4).

Justerat resultat per aktie blev 1,79 dollar (0,88).

Det stärkta resultatet uppges ha drivits av den starka försäljningstillväxten ihop med fortsatt kostnadskontroll.

Prognosen för helåret avseende organisk tillväxt och justerad rörelsemarginal upprepas.

Vd Mikael Bratt skriver i en kommentar till rapporten att man förväntar sig en ogynnsam kostnadsutveckling från stigande råmaterialpriser hela 2021. Bolaget är dock fortsatt fokuserade på att bemöta snabba ändringar i fordonsproduktionen med flexibilitet och rörlighet.

”Trots ökade leverantörskedjeutmaningar i vår industri är vi nöjda med att vi kan upprepa vår helårsindikation om cirka 20% organisk tillväxt och justerad rörelsemarginal på cirka 10%, eftersom vi förväntar oss att leverantörskedjeutmaningarna balanseras av en positiv försäljningsmix och kostnadsbesparingar”, kommenterar bolagschefen.

Autoliv ser att de strategiska initiativen som vidtagits gradvis ger goda resultat.

Autoliv, MUSD Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 2 242 2 139 4,8% 1 846 21,5%
Rörelseresultat 237 134 76,9%
Rörelsemarginal 10,6% 7,3%
Rörelseresultat, justerat 237 197 20,3% 136 74,3%
Rörelsemarginal, justerad 10,6% 9,2% 7,4%
Resultat per aktie, justerat, USD 1,79 0,88 103,4%

Konsensusdata från Factset