Balder minskar förvaltningsresultatet: ”En orolig omvärld”

Fastighetsbolaget Balder redovisar ett lägre förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan.
Balder minskar förvaltningsresultatet: ”En orolig omvärld” - erik-selin-highres
Erik Selin, VD på Balder.

Bolaget upprepar sin prognos för helåret 2023.

Hyresintäkterna steg till 3 017 miljoner kronor (2 659), en ökning med 13,5 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 2 341 miljoner kronor (2 015), en ökning med 16,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet sjönk till 1 707 miljoner kronor (1 863), en minskning med 8,4 procent mot föregående år.

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -21 miljoner kronor (23). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -1 749 miljoner kronor (626). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 107 miljoner kronor (135).

Resultatet före skatt var -1 109 miljoner kronor (1 036).

Resultatet efter skatt blev -1 067 miljoner kronor (777).

Resultat per aktie hamnade på -0,92 kronor (0,55).

Det långsiktiga substansvärdet låg på 89,74 kronor per aktie (92,84) per den 30 september.

Överskottsgraden uppgick till 78 procent (76).

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare minskade med 8 procent till 1 584 miljoner kronor (1 718).

Balder upprepar sin prognos för helåret 2023, innebärande att förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 6,2 miljarder kronor. Prognosen lämnades ursprungligen i samband med bokslutet för 2022.

”Vi har fortsatt en global osäkerhet och en orolig omvärld. Som bolag anpassar vi oss hela tiden till de förutsättningar som råder med fokus på att effektivisera den dagliga verksamheten, ta hand om våra kunder, fastigheter och finansiering. Trots en orolig omvärld, går Balder operativt igenom en period som inte är så händelserik. Vi fortsätter att se en positiv utveckling av driftnettot och vi finjusterar successivt verksamheten för att öka vår effektivitet”, kommenterar VD Erik Selin i delårsrapporten.

Balder, Mkr Q3-2023 Q3-2022 Förändring
Hyresintäkter 3 017 2 659 13,5%
Driftnetto 2 341 2 015 16,2%
Förvaltningsresultat 1 707 1 863 -8,4%
Värdeförändringar fastigheter, realiserat -21 23
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat -1 749 626
Värdeförändringar derivat, totalt 107 135 -20,7%
Resultat före skatt -1 109 1 036
Nettoresultat -1 067 777
Resultat per aktie, kronor -0,92 0,55
Substansvärde per aktie, kronor 89,74 92,84 -3,3%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.