Besqab ökar intäkter och vinst under tredje kvartalet

Bostadsutvecklaren Besqab ökade såväl omsättningen som vinst i det tredje kvartalet, enligt segmentsredovisning. Enligt IFRS gick bolaget med förlust.
Besqabs VD Carola Lavén. Foto: Besqab
Intäkterna steg 106,65 till 403,6 miljoner kronor (195,4).

Rörelseresultatet blev 32,8 miljoner kronor (13,4), med en rörelsemarginal på 8,1% (6,9).

Resultatet efter skatt blev 37,9 miljoner kronor (13,4) medan resultatet per aktie hamnade på 2,46 kronor (0,87). Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 11,0 miljoner kronor (–). Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 147 (55) medan antalet sålda bostäder var 85 (93).

Enligt IFRS uppgick intäkterna till 8,3 miljoner kronor (412,2) och rörelseresultatet till −18,6 miljoner kronor (38,9). Kvartalets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till −7,7 miljoner kronor (33,0) motsvarande −0,44 kronor per aktie (2,15).

”Den starka bostadsmarknaden med fortsatt hög efterfrågan höll i sig under årets tredje kvartal. Försäljningen i våra projekt är god och vi arbetar fokuserat för att tillvarata den starka marknaden och öka antalet produktionsstarter. Under tredje kvartalet startade vi två nya bostadsrättsprojekt och vi har ett rekordstort antal bostäder i produktion. Den höga produktionstakten bidrar till ökade intäkter och resultat och vi arbetar systematiskt för att förbättra lönsamheten. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi har hög beredskap för planerade tillträden och potentiella förvärv. Vi går nu in i årets sista kvartal med en del utmaningar framför oss, såsom ökade materialkostnader och råvarubrist, men också med goda förutsättningar att fortsätta tillväxten enligt vår utstakade plan”, uppger VD Carola Lavén i en kommentar i rapporten.

Besqab, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 403,6 195,4 106,6%
Rörelseresultat 32,8 13,4 144,8%
Rörelsemarginal 8,1% 6,9%
Nettoresultat 37,9 13,4 182,8%
Resultat per aktie, kronor 2,46 0,87 182,8%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.