Billerud Korsnäs omsatte mer än väntat

Förpacknings- och massaproducenten Billerud Korsnäs redovisar en högre omsättning än väntat. Även det justerade ebitda-resultatet var bättre än väntat.
Omsättningen sjönk 2,2 procent till 6 364 miljoner kronor (6 504). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 6 190. Försäljningsvolymerna ökade med 9 procent jämfört med första kvartalet förra året.

Nettoomsättningen och resultatet påverkades av fortsatt lägre marknadspriser och upprampningseffekter av KM7. Effekterna av coronaviruset var begränsade.

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 791 miljoner kronor (1 035), väntat 776, med en justerad ebitda-marginal på 12,4 procent (15,9).

Rörelseresultatet blev 280 miljoner kronor (640). Rörelsemarginalen var 4,4 procent (9,8).

Resultatet efter skatt blev 164 miljoner kronor (451).

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här