Boule Diagnostics minskar omsättning och rörelseresultat

Diagnostikbolaget Boule Diagnostics redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten reducerades också. En viss återhämtning noteras på marknaden.
Boule Diagnostics säljer blodcellräknare och tillhörande förbrukningsvaror. Marknaden växer cirka 5% årligen och Boule har en marknadsandel på 8%.

Omsättningen sjönk 24,7% till 98,8 miljoner kronor (131,2). Justerat för valutaförändringar lyder minskningen 20,2%.

Antal sålda instrument hämmades av pandemin och uppgick till 737 (1 108) vilket är minskning med 33,5%.

Bruttomarginalen under tredje kvartalet var 46,4% (47,5) och påverkades positivt av produktmix med hög andel förbrukningsvaror, men påverkades negativt av regionmix med lägre andel försäljning till högmarginalländer.

Rörelseresultatet blev 23,5 miljoner kronor (32,3), med en rörelsemarginal på 23,8% (24,6).

Försäljningskostnaderna uppgick till 62,4 miljoner kronor (77,7) och inkluderar kostnadsbesparingar till följd av covid-19. Kostnader för forskning och utveckling som belastat resultatet uppgick till 31,8 miljoner kronor (20,5).

Resultatet före skatt var 22,6 miljoner kronor (26,5).

Resultatet efter skatt blev 20,2 miljoner kronor (20,3), en minskning med 0,5% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,04 kronor (1,04).

Bolagets VD Jesper Söderqvist skriver i en kommentar att resultatet i tredje kvartalet var bra, men medger samtidigt fortsatt stark påverkan från covid-19.

”Vi ser en viss återhämtning och normalisering under tredje kvartalet, men givet nuvarande accelererande smittspridning är framtiden fortsatt osäker i många marknader”, kommenterar bolagschefen.

Boule uppges vara redo att möta en ökad efterfrågan när marknaderna vänder då man har bibehållit full leveranskapacitet och fortsatt investera för att skapa långsiktig tillväxt.

Boule Diagnostics, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 98,8 131,2 -24,7%
Rörelseresultat 23,5 32,3 -27,2%
Rörelsemarginal 23,8% 24,6%
Resultat före skatt 22,6 26,5 -14,7%
Nettoresultat 20,2 20,3 -0,5%
Resultat per aktie, kronor 1,04 1,04 0,0%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.