Exsitec ökar omsättningen och resultatet

IT-konsultbolaget Exsitec redovisar ökande omsättning och högre vinst i fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år.
.
Omsättningen steg 12,0% till 84 miljoner kronor (75).

Andel återkommande programvaruintäkter uppgick till 29% av nettoomsättningen (27).

Justerat ebita-resultat blev 15,3 miljoner kronor (11,1).

Rörelseresultatet blev 9,2 miljoner kronor (5,8), med en rörelsemarginal på 11,0% (7,7).

Resultatet före skatt var 8,9 miljoner kronor (5,5).

Resultatet efter skatt blev 5 miljoner kronor (2,6), en ökning med 92,3% mot föregående år.

I utdelning föreslås 1,4 kronor.

Exsitecs VD Johan Kallblad uppger att fjärde kvartalet var starkt med en mycket god marginal och acceptabel tillväxt, trots utmanande förutsättningar.

Inför 2021 har Exsitec lanserat två nya satsningar, att etablera sig i Norden och stärka sin marknadsposition inom stödsystem för e-handel. Kallblad utesluter inte förvärv inom dessa områden framöver.

Exsitec, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 84 75 12,0%
EBITA, justerat 15,3 11,1 37,8%
Rörelseresultat 9,2 5,8 58,6%
Rörelsemarginal 11,0% 7,7%
Resultat före skatt 8,9 5,5 61,8%
Nettoresultat 5 2,6 92,3%
Utdelning per aktie, kronor 1,4