Fabege ersätter SBB bland Swedbanks sektorfavoriter

Swedbank ersätter SBB med Fabege i sektorn Fastigheter/Bygg, enligt en uppdatering på tisdagen.
Fabege äger och förvaltar var tionde kvadratmeter kontorsyta i Storstockholm. I bild syns SEB:s kontor som tillsammans med Telia är två stora kunder i Arenastaden, Solna. Bolagets största ägare är ”fastighetskungen” Erik Paulsson.

Sektorfavoriter innehåller bankens favoritaktier i respektive sektor.

”Drivet av en fortsatt återhämtning i ekonomin, i kombination med låga räntor och stora stimulanser, ser vi att en strukturellt gynnsam miljö för risktillgångar alltjämt råder. Inom respektive sektor förordas därför den typ av bolag vi ser gynnas av en fortsatt och sekventiell återhämtning i ekonomin. I takt med ökad vaccinering mot covid-19 förordas också bolag som gynnas av den successiva återöppning som nu sker i samhället”, upprepar Swedbank.