Fagerhult minskar omsättning och rörelseresultat

Belysningsbolaget Fagerhult redovisar minskande omsättning och minskat resultat i det andra kvartalet.
Orderingången landade på 1 655 miljoner kronor (2 200,5), en minskning med 24,8 procent mot föregående år.

Omsättningen sjönk 16,0 procent till 1 726 miljoner kronor (2 055,4).

Rörelseresultatet blev 153,6 miljoner kronor (174,8), med en rörelsemarginal på 8,9 procent (8,5).

Resultatet före skatt var 128,2 miljoner kronor (155,4).

Resultatet efter skatt blev 98,8 miljoner kronor (114,5), en minskning med 13,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,55 kronor (0,74), vilket innebär en minskning med 25,7 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 230,2 miljoner kronor (146,0).

”Vi inledde det andra kvartalet med en god orderstock på 1 685 Mkr. Jag förväntar mig att den lägre orderingången under andra kvartalet kommer att bli en utmaning för nettoomsättningen under fortsättningen av året. Den minskande kostnadsbasen kommer dock att hjälpa rörelseresultatet”, uppger bolagets vd Bodil Sonesson.

Fagerhult lämnar inga finansiella prognoser för 2020 till följd av osäkerheten på marknaden i spåren av coronapandemin.

Fagerhult, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Orderingång 1 655 2 200,5 -24,8%
Nettoomsättning 1 726 2 055,4 -16,0%
Rörelseresultat 153,6 174,8 -12,1%
Rörelsemarginal 8,9% 8,5%
Resultat före skatt 128,2 155,4 -17,5%
Nettoresultat 98,8 114,5 -13,7%
Resultat per aktie, kronor 0,55 0,74 -25,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet 230,2 146,0 57,7%