Förlust för Scandic Hotels

Hotelloperatören Scandic Hotels redovisar som tidigare indikerat ett negativt justerat ebitda-resultat i det första kvartalet. För helåret 2020 spår bolaget halverad omsättning.
Omsättningen sjönk 17,8 procent till 3 343 miljoner kronor (4 066). Utfallet är helt överensstämmande med preliminär uppgift.

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till -174 miljoner kronor (160). Bolaget hade flaggat för en förlust på 180 miljoner.

Jämförelsestörande kostnader, främst relaterade till personalminskningar i den svenska verksamheten, uppgick i kvartalet till -184 miljoner. Bolaget hade flaggat för -190 miljoner.

Rörelseresultatet blev -3 329 miljoner kronor (321).

Resultatet efter skatt blev -3 927 miljoner kronor (37).

Resultat per aktie hamnade på -38,13 kronor (0,35).

“I april uppgick Scandics beläggningsgrad till rekordlåga 6 procent. Sedan mitten av april har både beläggningsnivån och bokningstrenden förbättrats. Från och med slutet av maj planerar vi för att successivt återöppna fler hotell. Vi räknar med en successiv ökning av beläggningsgraden under maj och juni med några procentenheter per månad. När semesterperioden inleds räknar vi med en ytterligare förbättring till följd av nationella turismströmmar”, skriver bolagets vd Jens Mathiesen i rapporten.

För 2020 räknar bolaget med att omsättningen mer än halveras jämfört med 2019.

Den 29 april presenterade bolaget en finansieringslösning med utökad kreditfacilitet och en garanterad nyemission som säkrar det framtida likviditetsbehovet.

“Med de omfattande kostnadsåtgärder som nu genomförs skapar vi mycket goda möjligheter till att på sikt kunna överträffa vårt ebitda-marginalmål på 11 procent, även i en marknad med lägre RevPAR-nivåerän vi såg under förra året”, säger vd:n.

Scandic Hotels, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 3 343 4 066 -17,8%
EBITDA, justerat -174 160
EBITDA-marginal, justerad 3,9%
Rörelseresultat -3 329 321
Rörelsemarginal 7,9%
Nettoresultat -3 927 37
Resultat per aktie, kronor -38,13 0,35
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här