Fortsatt utmanande kvartal för HMS

HMS Networks, som levererar kommunikationssystem, hade ett rörelseresultat om 55 miljoner kronor (52) under det fjärde kvartalet 2019.

Justerat för en uppgörelse avseende avtalad tilläggsköpeskilling samt omstruktureringseffekter uppgick rörelseresultat till 33 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 9,5 procent.

Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 346 miljonier kronor (363) och orderingången uppgick till 337 miljoner kronor (387).

Resultat efter skatt blev 67 miljoner kronor (42) och vinst per aktie till 1:46 kronor (0:90).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 61 miljoner kronor (49).

Styrelsen föreslår en utdelning på 1:90 kronor (1:80).

Bolaget skriver att marknadssituationen i det fjärde kvartalet var fortsatt utmanande med försvagad försäljning och orderingång. Bolaget bedömer att marknaderna fortsatt utvecklas svagt, speciellt inom fordonssegmentet.

”Ser vi tillbaka på de senaste tio åren har HMS levererat en årlig genomsnittlig omsättningstillväxt på 18 procent och en genomsnittlig rörelsemarginal om 18 procent, vilket är strax under våra långsiktiga mål på 20 procents tillväxt respektive marginal. I det korta perspektivet ser vi dock att det blir utmanande att nå upp till våra tillväxtmål, då våra marknader fortsatt bedöms utvecklas svagt, speciellt inom Automotive-segmentet”, skriver vd Staffan Dahlström i bokslutet.

Företaget arbetar dock vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på sina kostnader, heter det.

”Långsiktigt bedömer vi fortsatt att marknaden för industriell datakommunikation kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto ”Connecting Devices”, skriver Staffan Dahlström.

Omsättningen i fjärde kvartalet på 346 miljoner kronor var 5 procent lägre än under motsvarande period året innan. Organiskt var minskningen 10 procent.

Bolaget uppger att det tidigare kommunicerade åtgärdsprogrammet har genomförts.

43 medarbetare har avslutat sin anställning på HMS, och kostnaden för programmet slutade på 22 miljoner kronor, mot tidigare uppskattat 25 miljoner kronor.

Den årliga besparingen förväntas till 45 miljoner kronor, i linje med vad som tidigare har kommunicerats.

Programmet målsättning var att anpassa organisationen för att fortsätta satsa inom segment med tillväxtpotential, parallellt med förstärkt kostnadskontroll inom områden med svagare tillväxtutsikter framöver, uppger vd Staffan Dahlström i bokslutet.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.