Handelsbanken höjer tillväxtprognosen – oroar sig inte för inflation

När restriktionerna lättar framöver kommer det att få en rejäl effekt på konsumtionen av tjänster. Det tror Handelsbanken.
Handelsbankens Christina Nyman.
”De flesta nöjer sig med att gå tillbaka till ett liknande konsumtionsmönster som innan pandemin”, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.

Handelsbanken höjer också sina prognoser för den svenska tillväxten. Ekonomin väntas växa med 3,8% i år, 3,7% nästa år och 2% 2023. Tidigare prognos var en tillväxt om 2,8%  i år och 4,1% nästa år.

Handelsbanken har också generellt sett höjt tillväxtprognoserna för länderna i Norden. Se bifogad bild för samtliga tal.

Den svenska styrräntan väntas ligga vid 0% under hela prognosperioden, vilket innebär till slutet av 2023.

Den svenska kronan väntas stärkas mot såväl euro som dollarn.

Inflationen som varit på mångas läppar under slutet av vintern och i början av våren ser inte Handelsbanken som ett problem.

”Vår syn är dock att en inflationsspiral skulle kräva att inflationsförväntningarna förlorar ankaret – ett mycket osannolikt scenario”, säger Christina Nyman.

Hon fortsätter.

”När marknaden inser att inflationsspöket drar förbi dämpas förväntningarna på framtida penningpolitisk åtstramning – inte minst vad gäller Federal Reserve, som vi inte förväntar oss höjer styrräntan förrän senare delen av 2023.”