Höjd utdelning från Vitec

Vitecs styrelsen föreslår höjd utdelning till 1:35 kronor per aktie för helåret 2019, jämfört med 1:20 kronor 2018.

Det framgår av bokslutskommunikén för 2019.

Under det fjärde kvartalet enskilt uppgick nettoomsättningen till 298 miljoner kronor (290). Ebita-resultatet blev 53 miljoner kronor (56) motsvarande en ebita-marginal om 18 procent (19)

Rörelseresultat uppgick till 26 miljoner kronor (34) motsvarande en rörelsemarginal om 9 procent (12).

Vinst per aktie före utspädning blev 0:49 kronor (0:98) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56 miljoner kronor (48).

“Året har utvecklats väl, våra repetitiva intäkter har ökat med 22 procent varav närmare 6 procent organiskt och uppgår till 79 procent (73) av totala intäkterna. Vi har idag 23 operativa affärsenheter mot 18 samma tid ifjol. Vi har investerat 139 miljoner kronor i vår produktportfölj och vi har ökat antalet medarbetare. Genom 5 förvärv under året har vi tillfört cirka 160 miljoner kronor i årsomsättning”, kommenterar vd Lars Stenlund.

Vitecs primära fokus är att öka de repetitiva intäkterna, genom förvärv men även organiskt.

Vitecs engångsintäkter av licenskaraktär har minskat med 49 procent.

“De engångsintäkter som försvunnit, i år cirka 17 miljoner kronor, belastar kortsiktigt resultatet i jämförelse med föregående år men ersätts i relativt snabb takt av de återkommande intäkterna, dock inte omedelbart. Kostnadsreduktioner som följer av den förändrade affärsmodellen sker också med viss eftersläpning”, skriver vd.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här