ICA något över förväntan

Detaljhandelsbolaget ICA redovisar siffror som är något bättre än förväntat under tredje kvartalet. Det beskrivs att koncernens försäljning och rörelseresultat har påverkats av pandemin där ICA Sverige gynnats medan övriga segment har påverkats negativt.
Per Strömberg. Foto: Tobias Ohls

Den sammantagna effekten på rörelseresultatet har uppgått till -15 miljoner kronor.

”Vi ser i stort samma mönster detta kvartal som i det föregående. Stark volymtillväxt för ICA Sverige medan försäljningsutvecklingen är svagare för Rimi Baltic och Apotek Hjärtat. Resultatmässigt hade dock Rimi Baltic ett starkt kvartal. Den uppdaterade marknadsvärderingen av vår fastighetsportfölj visar på en fortsatt stabil utveckling”, konstaterar VD Per Strömberg.

Omsättningen steg 5,3% till 31 400 miljoner kronor (29 818). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 31 068. Exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 5,7%.

Rörelseresultatet blev 1 686 miljoner kronor (1 595), väntat rörelseresultat var 1 669. Rörelsemarginalen var 5,4% (5,3).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 698 miljoner kronor (1 599), med en justerad rörelsemarginal på 5,4% (5,4).

Resultatet före skatt var 1 572 miljoner kronor (1 469), analytikerkonsensus 1 555.

Resultatet efter skatt blev 1 302 miljoner kronor (1 202), analytikerkonsensus 1 254.

”Dagligvarumarknaden i Sverige fortsätter att visa höga tillväxttal. Det är något lägre takt än i andra kvartalet, men då vi även har en lägre matprisinflation i tredje kvartalet så är den underliggande volymutvecklingen fortfarande stark. Som smittoläget utvecklats, verkar en återgång till ett mer normalt läge skjutas allt längre framåt. Det innebär sannolikt att nuvarande kundbeteenden där man i högre grad äter hemma, drar ner på butiksbesöken, handlar mer vid varje tillfälle och i ökad utsträckning handlar på nätet, kommer att prägla marknadsutvecklingen ytterligare en tid”, skriver ICA i rapporten.

ICA, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 31 400 31 068 1,1% 29 818 5,3%
Rörelseresultat 1 686 1 669 1,0% 1 595 5,7%
Rörelsemarginal 5,4% 5,4% 5,3%
Rörelseresultat, justerat 1 698 1 599 6,2%
Rörelsemarginal, justerad 5,4% 5,4%
Resultat före skatt 1 572 1 555 1,1% 1 469 7,0%
Nettoresultat 1 302 1 254 3,8% 1 202 8,3%

Konsensusdata från Factset