Raysearch väntas göra minusresultat i fjärde kvartalet

Medicinteknikbolaget Raysearchs nettoomsättning i det fjärde kvartalet förväntas uppgå till 160 miljoner kronor (234) medan rörelseresultatet beräknas landa på -16 miljoner kronor (22). Det framgår av preliminära siffror.
Raysearch
Bilden visar Raysearch produkt Raystation. Foto: Raysearch
Covid-19-pandemin har fortsatt haft en negativ inverkan på bolagets omsättning och resultat under fjärde kvartalet, främst genom att order har fördröjts.

”Därtill har vi inte uppfyllt samtliga kriterier för att kunna redovisa intäkter för flera stora order som vi erhöll i slutet av året samt för två kontrakt avseende vårt nya behandlings-styrsystem RayCommand som lanserades i december. De huvudsakliga leveranserna för dessa kontrakt har skett och intäkterna beräknas istället kunna redovisas gradvis under helåret 2021”, säger bolagets VD Johan Löf.

Trots utmaningarna på kort sikt är man positiva inför framtiden. Den finansiella ställningen beskrivs som mycket stark, samtidigt som det underliggande behovet av effektiva mjukvarulösningar för cancerbehandling är oförändrat. Efterfrågan väntas normaliseras till tidigare nivåer när pandemin klingat av.

Bokslutskommunikén släpps den 23 februari.