Rejlers ökar intäkterna och rörelseresultatet

Teknikkonsulten Rejlers redovisar ökande intäkter och högre rörelseresultat i första kvartalet 2020 jämfört med samma period året innan. Rörelsemarginalen försämrades dock.
Rejlers VD Viktor Svensson.
Viktor Svensson. Foto: Rejlers

Nettoomsättningen steg 21,6 procent till 742 miljoner kronor (610). Den organiska tillväxten exklusive valutakursförändringar uppgick till 6,3 procent (-0,4).

Ebitda-resultat blev 82,4 miljoner kronor (71,2), med en ebitda-marginal på 11,1 procent (11,7).

Ebita-resultat blev 44,3 miljoner kronor (38,7), med en ebita-marginal på 6,0 procent (6,3).

Rörelseresultatet blev 36,6 miljoner kronor (35,5), med en rörelsemarginal på 4,9 procent (5,8).

Resultatet före skatt var 32,9 miljoner kronor (36,2).

Resultatet efter skatt blev 26,3 miljoner kronor (28,2). Resultat per aktie hamnade på 1,34 kronor (1,55), vilket innebär en minskning med 13,5 procent mot föregående år.

Finansnettot uppgick till -3,7 miljoner kronor (0,7), påverkat av omräkning av lån i euro med -7 miljoner kronor. Lånet avser finansiering av förvärvet från Neste.

– Under årets första kvartal visar Rejlers en stark omsättnings- och resultattillväxt. Kvartalets ebita-resultat om 44,3 (38,7) miljoner kronor är bolagets bästa kvartalsresultat hittills. En högre effektivitet kan noteras i koncernen efter de senaste två årens omstruktureringar. Den pågående covid-19-pandemin påverkade oss negativt till viss del i mars. Vi anpassar nu verksamheten snabbt för att begränsa effekterna i kommande kvartal, kommenterar vd Viktor Svensson i delårsrapporten

Rejlers har aktiverat korttidspermitteringar i Sverige, Norge och Finland samt genomfört andra kostnadssänkningar för återstoden av året. Sammantaget beräknas vidtagna strukturåtgärder ge upphov till engångskostnader om 10-15 miljoner kronor i det andra kvartalet.

– Jag vill ändå understryka att den omstrukturering som vi befinner oss i sedan början på 2018 fortsätter genom pandemin. Den övergripande målsättningen att skapa ett effektivare, mer lönsamt och lärande Rejlers till 2025 kvarstår, avslutar Viktor Svensson.