SCA lyfter vinsten

Pappers- och hygienföretagets rörelsevinst ökade mer än väntat för årets andra kvartal.

SCA redovisar ett justerat rörelseresultat på 2.934 miljoner kronor (2.278) för det andra kvartalet 2014.

Förväntningarna låg på 2.776 miljoner kronor, enligt SIX News/Inquiry Financials analytikernyhet. Utfallet är således 5,7 procent bättre än förväntat.

De jämförelsestörande posterna uppgår till -158 miljoner kronor, netto (-373). Analytikernas genomsnittsprognos var här -149 miljoner kronor.

Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 2.776 miljoner kronor (1.905), jämfört med väntade 2.627 miljoner kronor.

Rörelseresultatet påverkades positivt av en skogsbytesvinst på 175 miljoner kronor (0).

Resultatet före skatt blev 2.581 miljoner kronor (1.678) på rapporterad nivå, att ställa mot förväntningar om 2.350 miljoner. Resultatet före skatt justerat före engångsposter var 2.739 miljoner (2.051).

Nettoresultatet blev 1.899 miljoner kronor (1.230), motsvarande 2,54 kronor per aktie (1,63). Väntat var 1.663 miljoner kronor respektive 2,38 kronor per aktie.

Omsättningen blev 25.829 miljoner kronor (23.119). Analytikerna hade i genomsnitt prognostiserat en omsättning på 25.164 miljoner.

Omsättningstillväxten justerat för valutaeffekter och avyttringar var +3 procent mot samma period i fjol.

Omräkning är gjord för tidigare perioder med anledning av nya och ändrade IFRS standarder och regler avseende koncernredovisning och samarbetsarrangemang.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.