Sectra rapporterar lägre omsättning och vinst

Cybersäkerhets- och medicinteknikbolaget Sectra redovisar en minskad omsättning och vinst i det tredje kvartalet av räkenskapsåret 2020/2021, jämfört med samma period året innan.
Torbjörn Kronander.

Orderingången landade på 598,0 miljoner kronor (431,1).

Omsättningen sjönk 13,8% till 394,2 miljoner kronor (457,4).

Rörelseresultatet blev 69,1 miljoner kronor (99,7), med en rörelsemarginal på 17,5% (21,8).

Resultatet före skatt var 67,8 miljoner kronor (100,7).

Resultatet efter skatt blev 53,3 miljoner kronor (79,2), och per aktie 1,38 kronor (2,06).

”Resultat och omsättning nådde inte riktigt upp till jämförelsekvartalet. Med hänsyn till att det tredje kvartalet 2019/2020 var ett rekordkvartal och att vi nu belastas av såväl pandemi som en starkare krona så är vi ändå nöjda med utfallet”, säger VD Torbjörn Kronander.

Han upprepar svårigheterna med att planera leveranser på grund av de stränga pandemirestriktionerna i många länder.

”Vissa aktiviteter har gått bättre än planerat och andra behöver vi fortsätta arbeta med. Secure Communications har under kvartalet kunnat genomföra tidigare uppskjutna leveranser och visar återigen vinst, även om det är en bra bit kvar till våra målnivåer. Vi ser även fortsatta negativa effekter avseende försenade leveranser inom alla verksamhetsområden”, säger Kronander.

Orderingången är samtidigt stark och högre än samma period i fjol.

”Både Secure Communications och Imaging IT redovisar ökad orderingång under niomånadersperioden. Efterfrågan inom såväl medicinsk IT som cybersäkerhet drivs på av ökat arbete på distans med krav på samma funktionalitet och säkerhet som på arbetsplatsen, molnbaserade tjänster samt omfattande konsolidering inom sjukvården”, säger Kronander.

Sectra, Mkr Q3-2020/2021 Q3-2019/2020 Förändring
Orderingång 598,0 431,1 38,7%
Nettoomsättning 394,2 457,4 -13,8%
Rörelseresultat 69,1 99,7 -30,7%
Rörelsemarginal 17,5% 21,8%
Resultat före skatt 67,8 100,7 -32,7%
Nettoresultat 53,3 79,2 -32,7%
Resultat per aktie, kronor 1,38 2,06 -33,0%