Stigande priser på småhus

Enligt SCB:s fastighetsprisindex för permanenta småhus på riksnivå så steg priserna med nästan 2 procent under första kvartalet 2020, jämfört med kvartalet innan. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det genomsnittliga priset i landet för ett småhus för permanent boende, villa, par-, rad- eller kedjehus, var 3,3 miljoner kronor under första kvartalet. I storstadsregionerna spänner medelpriset från 4,1 miljoner kronor i Stormalmö till nästan 5,9 miljoner i Storstockholm.

Enligt SCB:s fastighetsprisindex för fritidshus på riksnivå, så sjönk priserna med 6 procent under första kvartalet 2020, jämfört med kvartalet innan

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här