Tung förlust för Collector

Nischbanken Collector redovisar en förlust mot föregående periods vinst på grund av den stora kreditförlustreservering som bolaget tidigare aviserat.

Rörelseintäkterna uppgick till 671 miljoner kronor (563).

Låneportföljen ökade med 14 procent till 29 880 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev -680 miljoner kronor (191). Justerat rörelseresultat var 145 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev -489 miljoner kronor (154).

Resultat per aktie hamnade på -4,76 kronor (1,50).

Collector föreslår ingen utdelning (0).

K/I-talet, kostnader i relation till intäkterna, sjönk till 0,63 (0,43). Målet om ett K/I-tal under 0,40 ligger fast. Avkastningen på eget kapital var negativt för perioden (18,1).

Bolaget kom under fjärde kvartalet att ta på sig en extra kreditförlustreservering på 800 miljoner kronor på mer konservativa antaganden om framtiden.

“Den extra kreditförlustreserveringen får till följd att vår totala kapitalrelation tillfälligt understiger bedömda regulatoriska kapitalkrav. Vi har försett Finansinspektionen med rapporter som förklarar händelserna och beskriver vår plan för Collector framåt. Vi har även fått möjligheten att träffa Finansinspektionens representanter vilket vi uppskattar”, skriver vd Martin Nossman.

Det fjärde kvartalet har även kännetecknats av att bolaget valt att åter fokusera på kärnverksamheten.

“Vi har under hösten upphört med nyutlåning av bolån och i december slutfördes avyttringen av vår svenska uppdragsinkassoverksamhet Colligent. I början av 2020 har vi även tagit beslut om att avyttra Collector Ventures. Vi tar därmed Collector in i nästa fas och väljer att fokusera på vår kärnverksamhet”, skriver Collector vd:n.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här