Wihlborgs rapporterar lägre förvaltningsresultat – höjer utdelningen

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Utdelningen föreslås att höjas.
Kontorshuset Prisma, som ligger mitt emot Helsingborgs central. Ett av Wihlborgs större projekt som färdigställs nu innan årsskiftet. Bolaget har ökat sin affär i Helsingborg under senare år men det är fortfarande Malmö som är största marknad. Där finns 43% av bolagets fastighetsvärde.

Hyresintäkterna backade till 751 miljoner kronor (765), en minskning med 1,8% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 523 miljoner kronor (525), en minskning med 0,4% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet sjönk till 419 miljoner kronor (456), en minskning med 8,1% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 867 miljoner kronor (1 746). Här ingår värdeförändringar på
fastigheter med 404 miljoner kronor (1 023) och värdeförändringar på derivat med 44 miljoner kronor (285).

Resultatet efter skatt blev 694 miljoner kronor (1 546), en minskning med 55,1% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 4,51 kronor (10,06), vilket innebär en minskning med 55,2% mot föregående år.

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 5,25 kronor per aktie (4,50), en höjning med 16,7%.

Substansvärdet, EPRA NAV, steg till 152,44 kronor per aktie (140,20) vid årsskiftet.

”Vår fastighetsförvaltning har fortsatt leverera goda resultat under det fjärde kvartalet och vi kan summera ett positivt år trots pandemins effekter. Det finns en aktivitet i marknaden som vi tack vare ihärdigt arbete får god utväxling på och vi har levererat en positiv nettouthyrning under alla fyra kvartalen. Nettouthyrningen för helåret är 31 miljoner kronor, varav 16 miljoner kronor under fjärde kvartalet”, säger Ulrika Hallengren, VD för Wihlborgs.

”Mot bakgrund av den aktivitet vi ser på marknaden fortsätter vi att investera i vårt fastighetsbestånd. Nu har vi exempelvis startat kontorsprojektet Kvartetten (Pulpeten 5) i Hyllie, ett område där vi idag inte har några vakanser alls. Att fortsätta investera i Öresundsregionen är vårt viktigaste bidrag till den fortsatta utvecklingen och ett sätt att långsiktigt skapa värden för oss och våra hyresgäster. Investeringarna bidrar också till den ekonomiska aktiviteten och till att skapa arbetstillfällen i regionen”, fortsätter Wihlborgs-chefen.

”Sammanfattningsvis har vi under 2020 kunnat växa, öka vårt resultat och skapa en ännu starkare finansiell position. Att vi i utmanande tider skapar en ännu stabilare plattform ger oss ytterligare kraft att driva framtida utveckling”, avslutar Ulrika Hallengren.

Wihlborgs, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Hyresintäkter 751 765 -1,8%
Driftöverskott 523 525 -0,4%
Förvaltningsresultat 419 456 -8,1%
Resultat före skatt 867 1 746 -50,3%
Nettoresultat 694 1 546 -55,1%
Resultat per aktie, kronor 4,51 10,06 -55,2%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 152,44 140,20 8,7%
Utdelning per aktie, kronor 5,25 4,50 16,7%