Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Experterna tror på fler i arbete

2010-05-21 12:45

Den öppna arbetslösheten väntas uppgå till 9,0 procent i april, vilket skulle innebära en nedgång från 9,1 procent i mars.

Det framgår av SME Direkts sammanställning av prognoser från tio banker och fondkommissionärer. Prognosintervallet spänner mellan 8,9 och 9,3 procent.

I mars sjönk arbetslösheten till 9,1 procent från 9,3 procent i februari. Utfallet var lägre än förväntningarna på 9,4 procent, enligt SME Direkts prognosenkät. Sysselsättningen sjönk med 10.000 personer jämfört med mars 2009, vilket inte var någon statistiskt säkerställd förändring.

Säsongsrensat var arbetslösheten 8,7 procent i mars, ned från 9,0 procent månaden före.

I april 2009 var arbetslösheten 8,3 procent, vilket var oförändrat från månaden före.

Enligt Arbetsförmedlingen var den öppna arbetslösheten 4,9 procent av arbetskraften i april, jämfört med 5,2 procent i mars. I april 2009 var arbetslösheten 4,8 procent.

Antalet öppet arbetslösa var i slutet av april 224.000 personer, en ökning med 3.000 jämfört med samma månad föregående året.

Arbetsförmedlingen konstaterade i samband med att statistiken släpptes att läget på arbetsmarknaden går mot en stabilisering. Fler får jobb och många arbetssökande har fått praktikplatser och nystartsjobb.

Antalet varsel uppgick till 3.800, vilket kan jämföras med 13.000 samma månad förra året, medan nyanmälda lediga platser var 48.000, 14.000 fler än samma månad föregående år.

Filip Andersson på Royal Bank of Scotland räknar med en liten säsongsmässig nedgång i arbetslösheten i april till 8,9 procent. Säsongsrensat räknar han med att arbetslösheten ligger kvar på 8,7 procent.

- I stort sett är det ganska oförändrat från förra månaden. Då var det en väldigt bra siffra och frågan är om det kan fortsätta lika starkt den här månaden, säger han.

Framöver räknar dock RBS med att den svenska arbetslösheten nu sakta men säkert kommer att sjunka.

- Arbetslösheten ser ut att ha toppat och vårt huvudscenario är att den kommer att fortsätta sjunka, om än i långsammare takt än vad arbetslösheten steg under krisen. Drabbas inte Sverige jättehårt av krisen i Europa borde arbetslösheten ticka på nedåt i sakta takt, det är vad indikatorerna pekar på, säger Filip Andersson.

Handelsbanken tror att arbetslösheten sjunker svagt till 9,0 procent i april samtidigt som sysselsättningen väntas öka med 0,7 procent från april 2009. Detta skulle i så fall vara den första sysselsättningsökningen i Sverige sedan i oktober 2008.

- Arbetsmarknadsstatistiken har överraskat positivt de senaste månaderna och vår prognos att arbetslösheten har toppat står fast, skriver Handelsbankens ekonom Stefan Hörnell i ett marknadsbrev.

SCB publicerar arbetslöshetsstatistiken för april tisdagen den 25 maj, klockan 9.30.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom