Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Goldblue överens om pris på dotterbolaget

2019-08-12 13:31
Foto: Jörgen Appelgren

Goldblue, som är listat på NGM Nordic MTF och som är ett investeringsbolag inom betting med fokus på Asien, har kommit överens om ett pris på det dotterbolag som en europeisk speloperatör visat intresse för.

"Efter delvis genomförd due diligence har parterna kommit överens om ett slutligt pris på Goldblue Ltd och deras dotterbolag som äger alla tillgångar om 2,9 miljoner euro eller cirka 31,2 miljoner kronor", skriver bolaget.

Budgivaren, som inte namnges i Goldblues kommunikation, har nu till den 5 september på sig att slutföra en granskning av dotterbolaget, en så kallad due diligence.

"Goldblue vill även förtydliga att det finns risker för att affären kan avbrytas om inte budgivaren är nöjd efter slutförd due diligence eller att parterna inte kommer överens om detaljerna i ett köpeavtal", skriver Goldblue på måndagen efter ha offentliggjort budpropåerna för första gången den 29 juli (då budet sades ligga på 3,3 miljoner euro, eller cirka 35 miljoner kronor).

Det berörda dotterbolaget äger Goldblues "väsentliga tillgångar".

"Om parterna kommer överens och signerar ett köpeavtal kommer Goldblue AB dela ut merparten av kapitalet de erhåller för försäljningen av tillgångarna. Goldblue AB kommer vara kvar som noterat bolag om Nordic Growth Market accepterar detta och styrelsen kommer titta över vad som kan ge bäst avkastning för alla ägare. Det kan till exempel vara ett verksamhetsbyte eller att man använder det noterade bolaget som har cirka 4.500 aktieägare till att göra ägarspridningar för andra bolag som har behov för detta innan börsnotering", heter det i måndagens pressmeddelande.

Goldblues börsvärde uppgår kring klockan 13 på måndagen till 33 miljoner kronor.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom