Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Hög konjunkturrisk - vänta med gruvbolaget

2019-08-28 18:00

På ett års sikt är konjunkturrisken för hög för att Affärsvärlden ska våga trycka på köpknappen.

VÄNTA Det finns flera skäl som talar för att man ska äga Bolidenaktier. Underliggande efterfrågan på basmetaller är stark och påverkas positivt av globala megatrender. Balansräkningen är stark, bolaget har en erfaren vd och styrelse och har varit lyckosamma i såväl organisk tillväxt i form av expansion av befintliga gruvor som förvärv. Tillsammans med effektiviseringar har det gjort att produktionen ökat kraftigt. Bolidenaktien har därför också, inklusive utdelning, gett nästan dubbla avkastningen i förhållande till ett jämförande metallprisindex de senaste fem åren. Ytterligare en faktor som talar för Boliden är att bolagets konjunkturkänslighet mildras en del av smältverken.

Som en långsiktig investering ser dagens värdering av Boliden attraktiv ut, aktien handlas till drygt nio gånger årets förväntade vinst (p/e). På ett års sikt, den tidshorisont som Affärsvärldens råd gäller, blir bedömningen mer beroende av krafter som Bolidens ledning inte kan påverka, främst då prisutvecklingen på koppar och zink och relationen mellan dollar och kronor. Risken för en kraftigare ekonomisk nedgång har ökat, kanske kan det för Bolidens del i viss mån kompenseras av att kronan fortsätter falla mot dollarn. Affärsvärlden bedömer dock konjunkturrisken som hög i nuvarande läge och rekommendationen blir att avvakta.

Detta är en kortversion av Fel läge i fint bolag. Prenumeranter kan logga in och läsa hela artikeln här.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom